Tuesday, October 3, 2017

တၢင်းဝႆးၼဵတ်ႇ 128Kbps လႅတ်းဝႆးမွၵ်ႈႁိုဝ်?

တၢင်းဝႆးၼဵတ်ႇ 128Kbps လႅတ်းဝႆးၵႃႈႁိုဝ်? ၸႂ်ႈၵၢၼ်သင်လႆႈ?ၼႂ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈ ၵူၼ်းသူင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢိၼ်ႇ    တိူဝ်ႇၼဵတ်ႇၼိူဝ်ၾူၼ်း လႄႈထႅပ်ႇၿလဵတ်ႇၵၼ်ၼမ် ၵုမ်ႇမၼီႇၶိုင်ၵၢၼ်ပၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵေႃႈဢဝ်ၽႅၵ်ႇၵဵတ်ႇမႃးယွၵ်ႇၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ် လူင်လၢင် သမ်ႉၵႆႉပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဝႃႈၸႂ်ႉ 3G/4G လႆႈၵႃႈၼၼ်ႉၵႃႈၼႆႉဝႃႈၼႆ သင်ဝႃႈ ပေႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းမူတ်းၼင်ႇဢၼ်မၵ်းၶၢၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ ၼၼ်ႉသမ်ႉဝႃႈ တေလူတ်းယွမ်း တၢင်းဝႆး လူင်းဢမ်ႇပူၼ်ႉ 128Kbps လၢႆၵေႃႉၵေႃႈတေၵႂင် ယွၼ်ႉမၼ်းယူႇ ၵွပ်ႈဝႃႈ တၢင်းဝႆႉဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼဵတ်ႇ 128 Kbps တေၸႂ်ႉလႆႈမွၵ်ႈႁိုဝ် ၸွင်ႇလႅတ်းဝႆႉယူႇႁိုဝ် ၶႃႈႁဝ်းၼႆၵေႃႈၸွမ်း ၼင်ႇသွၵ်ႈႁႃႈလႆႈမႃးတႅမ်ႈတၢင်ႇပၼ် ၸႂ်ႈၵေႃႈဢဝ် ဢမ်ႇ ၸႂ်ႈၵေႃႈလိူၼ်ႈလူပ်းပၢၵ်ႈပႅတ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်သင်။

တၢင်းဝႆးၼဵတ်ႇ 128 Kbps လႅတ်းဝႆးၵႃႈႁိုဝ်?
ပေႃးသင်ဝႃႈတၢင်းလႅတ်းဝႆး 128 Kbps ပဵၼ်ႁိုဝ် ၶႃႈႁဝ်းတေတႅမ်ႈၼေပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း၊

ၶိုၼ်းလၢႆႈ Kbps ပဵၼ် KB မီးလၢႆးမၼ်းၸိူင်ႉၼႆ
8 Kbps = 1 KB /s (ၸႅတ်ႉၵၢၼ်ႉ) 

သင်ၶႂ်ႈတူၺ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်မီးတၢင်းယႂ်ႇ 500 KB ႁဝ်းတေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း၊
ပေႃးသင်ဝႃႈသူၸဝ်ႈၸႂ်ႉဝႆႉၽႅၵ်ႇၵဵတ်ႇတၢင်းဝႆး 1 Mbps = 1024 Kbps / 8 = 128 KB/s
(500 KB / 128 KB) = 3.9 s တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 3.9 ၸႅၵ်ႉၵၢၼ်ႇတႃႇၻၢဝ်းလူတ်ႇ
တူၺ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ၊ 

 ပေႃးသင်ဝႃႈသူၸဝ်ႈၸႂ်ႉဝႆႉၽႅၵ်ႇၵဵတ်ႇတၢင်းဝႆး 384 Kbps = 384 Kbps / 8 = 48 KB/s
(500 KB/48 KB)= 10.41 s တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းဢမ်ႇထိုင် 10.41 ၸႅၵ်ႉၵၢၼ်ႇတွၼ်ႈတႃႇတေၻၢဝ်းလူတ်ႇ      ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ၊
 ပေႃးသင်ဝႃႈသူၸဝ်ႈၸႂ်ႉဝႆႉၽႅၵ်ႇၵဵတ်ႇတၢင်းဝႆး 128 Kbps = 128 Kbps / 8 = 16 KB/s
(500 KB/16 KB)= 31.25 s တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 31.25 ၸႅတ်ႉၵၢၼ်ႉတႃႇတေၻၢဝ်းလူတ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ၊

 သင်ဝႃႈသူၸဝ်ႈၸႂ်ႉၽႅၵ်ႉၵဵတ်ႇတၢင်းလႅတ်းဝႆး 64 Kbps = 64 Kbps / 8 = 8 KB/s
(500 KB/8 KB)= 62.5 s တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 62.5 ၸႅတ်ႉၵၢၼ်ႇတႃႇတေၻၢဝ်းလူတ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ 

လၢတ်ႈဝႃႈၶႅပ်းႁၢင်ႈဢွၼ်ႇ 500 KB ၵူၺ်းၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းပဵၼ်ၼိုင်ႈမၼိတ်ႉလူးၵွၼ်ႇ ပေႃးသင်ၼႂ်းၼႃႈၽဵတ်ႇမီးလၢႆၶႅပ်းႁၢင်ႈလူဝ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းၵေႃႈတေႁူမ်ႈပွင်းၵၼ်ၼမ်မႃး ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈမၼ်းၸွင်ႇပၼ်ဢိုၼ်ႈဢိုၼ်ႈၼၼ်ၶႃႈၼႃ၊

ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းၵေႃႈတေႁူႉယဝ်ႉဝႃႈသင်ႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၽႅၵ်ႉၵဵတ်ႇဢိတ်ႇတိူဝ်ႇၼဵတ်ႇယိူင်ႈ ဝႆးယိူင်ႈလီတွၼ်ႈတႃႇတေတူၺ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶလိပ်ႉဝိၻီးဢူဝ်း ဢၼ်သူင် ၵၼ်ၼမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ Youtube ၶႃႈယဝ်ႈ မၼ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇပႂ်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇၶမ် ဢမ်ႇၶီႈလိုတ်းၶီႈပိုတ်း၊

ၵူၺ်းပေႃးသင်တူၺ်းၼႃႈဝဵပ်ႉဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်လိၵ်ႈၵမ်ႈၼမ်လိူဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တၢင်းလႅတ်းဝႆး 128 Kbps ၵေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈလီယူႇယဝ်ႉ၊

ၶိုၼ်းမႃးႁုပ်ႈၵေႃႈ တၢင်းလႅတ်းဝႆး 128 Kbps ၸႂ်ႉၵၢၼ်လႆႈၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ၊
ၸႂ်ႉၵၢၼ်တူၺ်းဝဵပ်ႉဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်လိၵ်ႈၵမ်ႈၼမ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈလီလီ (ဢမ်ႇၶွင်ႉၶမ်)
တူၺ်းဝဵပ်ႉဢၼ်မီးၶႅပ်းႁၢင်ႈလေႃးဢိတ်းဢွတ်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ (မၢင်ၵမ်းၶွင်ႉၶမ်ဢိတ်းဢိတ်း)
ၸႂ်ႈၵၢၼ်ဝဵပ်ႉဢမ်ႇၼၼ်ပႃးဝႆႉ Streeming ဢၼ်ဢွၵ်ႇပႃးသဵင် ၸိူင်ႉၼင်ႇ ရေႇၻိဢူဝ်ႇ ပွႆႇသဵင်ဢွၼ်းလၢႆး မွၵ်ႈတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ မၢင်ၵမ်းၵေႃႈလီ (ၵမ်ႈၼမ်ၸႂ်ႉလႆႈလီယူႇ မီးမၢင်ၵမ်းၶွင်ႉၶမ်ဢိတ်းဢီႈ)
ဢမ်ႇလႅပ်ႈၵၼ်တၢင်းတူၺ်းဝဵပ်ႉဢမ်ႇၼၼ်ဢၼ်ပႃးဝႆႉ Streeming Video ၸိူင်ႉၼင်ႇ Youtube ဢမ်ႇၼၼ်တူၺ်းၼႂ်း Facebook Line ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ၶမ်ၵိုတ်းၶမ်ၵိုတ်းၶႃႈယဝ်ႈ မၢင်ပွၵ်ႈဢမ်ႇဢွၵ်ႇတၢင်းလူင်၊
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဝူၼ်ႉဢမ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈတေတႅမ်ႈတၢင်ႇသင်ပၼ်ၵၼ်။