Thursday, May 30, 2013

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၿလွၵ်ႉလိၵ်ႈတႆး

ၿလွၵ်ႉလိၵ်ႈတႆးၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတေၼေလွင်ႈၵၢၼ်ၶူင်သၢင်ႈၾွၼ်ႉ လႄႈလၢႆးၶူင်သၢင်ႈၶီးၿွတ်ႇလိၵ်ႈတႆး ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်တၢင်းၶွမ်းၽိဝ်းတိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွမ်းၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းသူင်လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းတေဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇ