Thursday, December 5, 2013

လၢႆးပေႃႉလိၵ်ႈတႆး(႓)

မႄႈၵပ်းသွၼ်ႉ "ဢၢႆ"
တူဝ်ယၢင်ႇလၢႆးထုၵ်ႇ
ႁၢႆ ႁ ၢ ႆ 
ၶၢႆ ၶ ၢ ႆ
ပၢႆ ပ ၢ ႆ
ၸၢႆး ၸ ၢ ႆ း
ဢၼ်လႂ်ၸႂ်ႉဝႆႉမႄႈၵပ်းသွၼ်ႉၵေႃႈထုၵ်ႇလႆႈပေႃႉဝႆႉၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ 
ပေႃးႁဝ်းပေႃႉလၢႆးၼႆႉမၼ်းၸၢင်ႈႁၼ်တူင်ႇၶႆႇပႃ
ႁၢႆ ႁ ႆ ၢ 
ၶၢႆ ၶ ႆ ၢ
ၸၢႆး ၸ ႆ ၢ း

မႂ်ႇသုင်ၵၼ်တၢင်းသဵင်ႈၶႃႈ။