Saturday, March 8, 2014

ပိုတ်ႇ/ပိၵ်ႉ Data internet ၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်

တွၼ်ႈတႃႇဢူၺ်းၵေႃႉဢၼ်ၸႂ်ႉၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် android ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈႁဝ်းၸႂ်ႉပႃး internet ၼႆၸိုင်
ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ်မဵဝ်းၼပ်ႉသွၼ်ႇၸွမ်းတၢင်းၼမ် Data မၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈမဵဝ်းဢၼ်ၼပ်ႉသွၼ်ႇပဵၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်း (ၼပ်ႉပဵၼ်မိၼိတ်ႉ) မၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈပၼ်တၢင်းသုၵ်ႉသၵ်ႉလၢႆၶၵ်ႉတွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းတေ
ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ပိုတ်ႇ/ပိၵ်ႉဢိၼ်းတိူဝ်းၼဵတ်ႇၼႂ်းၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်ႁဝ်းပေႃးဢမ်ႇပိၵ်ႉၼႆၵေႃႈမၢင်ၵမ်းၸၢင်ႈသဵင်ႈ
ငိုၼ်း ဢမ်ႇႁူႉတူဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈသဵင်ႈၸူဝ်ႈမွင်း သဵင်ႈ data လၢႆလၢႆၵူၺ်း ။

မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းမီးလၢႆးပိုတ်ႇ/ပိၵ်ႉ data ဢိၼ်းတိူဝ်းၼဵတ်ႇၼိူဝ်ၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်မႃးၾၢၵ်ႇလႄႈ မၼ်းပဵၼ်
app ဢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်ၶႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇ ၶႃႈဝႃႈမၼ်းၵေႃႈလီ ငၢႆႈ တွၼ်ႈတႃႇတေပိုတ်ႇ/ပိၵ်ႉ data internet
ၼိူဝ်ၾူၼ်းႁဝ်း မၼ်းမီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Data Enabler Widget ပဵၼ် app တွၼ်ႈတႃႇၸွႆႈႁဝ်းပိုတ်ႇ/ပိၵ်ႉ data
လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းၼႆၵေႃႈဢမ်ႇယၢပ်ႇ သင်ဝႃႈႁဝ်းလူတ်ႇဢဝ်မႃးတီႈ google play ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈၼႃႈ home
ႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ add widget မၼ်းဝႆႉတီႈၼႃႇၸေႃး ပေႃးႁဝ်းတေၸႂ်ႉၼႆၵေႃႈ တဵၵ်းပိုတ်ႇ/တဵၵ်းပိၵ်ႉ
ၵမ်းလႂ်ၵမ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ ပေႃးလူဝ်ႇၸႂ်ႉ internet မိူဝ်ႈလႂ်ၼႆၵေႃႈတဵၵ်းပိုတ်ႇၼိုင်ႈၵမ်းႁႂ်ႈ icon မၼ်း
ၶဵဝ်ဝႆႉ ပေႃးသင်တေပိၵ်ႉၼႆၵေႃႈတဵၵ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈမၼ်းၵေႃႈတေမွတ်ႇၵႂႃႇ တူဝ် E / H ၵေႃႈတေႁၢႆ/
တေပေႃႇ ငၢႆႈငၢႆႈၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း ၸၢမ်းလူတ်ႇၸႂ်ႉၸၢမ်းတူၺ်းၵၼ်ၶႃႈလႄႈ ၶႂ်ႈၶိုၵ်ႉဝႆႉ။

ၼႆႉၶႃႈလိင်ႉမၼ်း  Data Enabler Widget On google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.data.enabler&hl=th