Sunday, July 20, 2014

ထႅင်ႈတုမ်ႇၼဵၵ်းၵႂႃႇၸူးၶီးၿွတ်ႇတႆး

တွၼ်ႈ 20 ၼၼ်ႉႁဝ်းလႆႈထႅင်ႈၶူတ်ႉ ၵေႈၶူတ်ႉလူင်းၼႂ်း keyboard.java ယဝ်ႉ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇတၢင်း
မူတ်းဢၼ် project android လူဝ်ႇၸႂ်ႉၼၼ်ႉၵုမ်ႇထူၼ်ႈလီယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းႁဝ်းတေမေးလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇဢၼ်
ႁဝ်းမုင်ႈႁၼ်မိူဝ်ႈႁဝ်းတဵၵ်းတုမ်ႇလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇမၼ်းၼႆႉၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းယင်းပႆႇမီးတုမ်ႇၼဵၵ်းတႃႇၵႂႃႇႁွင်ႉဢဝ်
ၶီးၿွတ်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶိုင်ၼၼ်ႉၶႃႈ တူၺ်းၸွမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းဢဝ်မႃးၼေၼႆႉၸွမ်း။
  

ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ folder res>xml တီႈ file qwerty.xml ၼၼ်ႉ double click ယဝ်ႉၵေႃႈတႅဝ်းတႅမ်ႇသုတ်းၼၼ်ႉ
ႁႂ်ႈထႅင်ႈတုမ်ႇၼဵၵ်းၽိုတ်ႉလူင်းၼႂ်းၵေႈတုမ်ႇႁၢင်ႈၶီးၿွတ်ႇလႄႈ 123 ၼၼ်ႉၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈၽႂ်ၶႂ်ႈဢဝ်ဝႆႉတၢင်းလႂ်
ၵေႃႈယူႇတီႈႁဝ်းၶိုင်ၶႃႈ ဢဝ်ႉဝႆႉတၢင်းသၢႆႉၵေႃႈလႆႈ တၢင်းၵႂႃၵေႃႈလႆႈ တူၺ်းလၢႆးၵေႈၶူတ်ႉၸွမ်းၼႆႉၶႃႈ။
  <Key android:codes="-6" android:keyLabel="Tai" android:keyWidth="15%" />

ပေႃးၵေႈယဝ်ႉတေႁၼ်မိူၼ်ၼႆ။

ၵမ်းၼႆႉတေႉတေမုင်ႈႁၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈထုၵ်ႇႁဵတ်းႁိုဝ်ၼႆထႅင်ႈတေႉ ဢမ်ႇယၢပ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ။

ၸၢမ်းတူၺ်းၼႂ်း AVD Emulator လူး ႁၼ်မိူၼ်ႁိုဝ် ။


ၵူၺ်းၵႃႈပႆႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵႃႈႁိုဝ် တုမ်ႇၼဵၵ်းမၼ်းလူၼ်ႉလိူဝ်ဢွၵ်ႇၼႃႇၸေႃး လၢႆးၵေႈမၼ်းၼႆၵေႃႈမူၼ်ႉမေးဢဝ်
ၼႂ်း file keybard *.xml ၼၼ်ႉၶႃႈ ၶႃႈတေသိုပ်ႇတႅမ်ႈပၼ်တိၵ်းတိၵ်း ၼႆႉၵေႃႈၸမ်ယဝ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ ထႅင်ႈဢိတ်း
ဢိတ်းၵူၺ်း။