Thursday, September 15, 2016

Setting IE On Windows 7 ႁႂ်ႈမုင်ႈႁၼ်လိၵ်ႈတႆး

တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈလူင်း Browser ထႅင်ႈတၢင်ႇတူဝ်လိူဝ်သေ IE ဢၼ်ၸပ်းမႃးၼိူဝ် Windows 7 ၼၼ်ႉလႄႈ မၢင်ၶိူင်ႈၵေႃႈတေမုင်ႈႁၼ်လိၵ်ႈတႆးယူႇ ၵူၺ်းမၢင်ၶိူင်ႈသမ်ႉဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ် တေၵႂႃႇလူင်း Browser Firefox Chrome ထႅင်ႈၼႆၵေႃႈ  Ram ၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇသမ်ႉၵိုတ်းၵေႇလႄႈ ၶႃႈႁဝ်းၼႆၵေႃႈလႆႈႁဵတ်းလႆႈၸၢမ်းတူၺ်းယဝ်ႉ ႁၼ်ဝႃႈ ၸႂ်ႉ IE ၼိူဝ် Windows 7 ၵူၺ်းၵေႃႈမုင်ႈႁၼ်လိၵ်ႈတႆးယူႇ တေလႆႈတင်ႈၵႃႈဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။

လၢႆးမၼ်းၼႆၵေႃႈ

ၼႆႉၸၢမ်းတူၺ်းၼိူဝ် Windows 7 ၵူၺ်းၶႃႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းပိုတ်ႇၿရၢဝ်းသိူဝ်ႈ IE ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ဢၼ်ၶႃႈလၢတ်ႈၼေၼႆႉပဵၼ် IE version 11 ၶႃႈ၊

ၵႂႃႇတီႈထႅပ်ႇ Tools > Internet Options
တီႈၼိူဝ် Tab Gernaral တူၺ်းလူင်းၵႂႃႇတီႈ Appaerance > တဵၵ်းတီႈ Fonts

ပေႃးႁၼ်လွၵ်ႉပေႃႇၶိုၼ်ႈမႃး တီႈႁူဝ်လိၵ်ႈ Language script ႁႂ်ႈတိၵ်ႉလိူၵ်ႈပဵၼ် Latin based
သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈလိူၵ်ႈဢဝ်ၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ တူဝ်ယၢင်ႇၼႆႉၶႃႈလိူၵ်ႈဝႆႉ Kamjing-2 ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ OK

ပႆႇယဝ်ႉလီ ၵမ်းၼႆႉၶိုၼ်းတဵၵ်းတီႈ Accessibility
ပေႃးႁၼ်လွၵ်ႉမၼ်းပေႃႇၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈ Format ၼၼ်ႉႁႂ်ႈလိူၵ်ႈတိၵ်ႉတီႈ Ignor fonts styled specifield on webpages ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈတဵၵ်း OK

မွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈၸၢင်ႈႁၼ်လိၵ်ႈတႆးမႃးယူႇၶႃႈ ပေႃးဢမ်ႇႁၼ်ၵေႃႈၵႃႈလႆႈလူင်း Firefox ဢမ်ႇၼၼ် Chrome ထႅင်ႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။