Tuesday, September 27, 2016

Applocale လႄႈ Photoshop CS3

သင်ၸိူဝ်းဝႃႈဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ၸႂ်ႉဝႆႉ Photoshop CS3 ၼႆၸိုင် ၶွပ်ႇမိူဝ်ႈႁဝ်းလိူၵ်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းယိပ်း Brush တွၼ်ႈတႃႇတေမေးတၢင်းယႂ်ႇလဵၵ်ႉႁူဝ် Brush မၼ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၺႃး error ႁဝ်းတဵၵ်း Ok လၢႆၵမ်းယူႇၵေႃႈယဝ်ႉမၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇႁၢႆ ထၢၼ်ႈပေႃး Photoshop cs3 ၼၼ်ပိၵ်ႉလူင်းၵႂႃႇ လၢႆးၵေႈမၼ်းၼႆၵေႃႈ။ ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁႃ Applocale.msi ၶွင် Microsoft ၼၼ်ႉမႃးလူင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ path ၵႂႃႇၸူး Photoshop cs3 မၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။

တွၼ်ႈတႃႇ Windows 7
1.  ႁႃ Apploc.msi မႃးဝႆႉသေၵမ်း သင်ၸိူဝ်းဝႃႈဢမ်ႇႁႃလႆႈၼႆၵေႃႈ ၼႆႉၶႃႈ <<ၻၢဝ်းလူတ်ႇ>> ဢဝ်တီႈၼႆႈ
2.  Copy ဢဝ် Apploc.msi ၵႂႃႇဝႆႉၼႂ်း C:\Windows\System32 သေၵမ်း။

3.  တဵၵ်း Start ယဝ်ႉၵေႃႈတီႈလွၵ်း Search programs and files ၼၼ်ႉ ပေႃႉပၼ် cmd ၸိူင်ႉၼႆ ပေႃး cmd.exe လမ်လမ်ဢွၼ်ႇပေႃႇၶိုၼ်ႈမႃး ႁႂ်ႈၶလိၵ်ႉၵႂႃႇ လိူၵ်ႈပၼ် Run as Administrator တဵၵ်း yes

4.  ပေႃႉ apploc.msi လူင်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ C:\Windows\System32\apploc.msi ယဝ်ႉၵေႃႈ enter

5.  ႁဵတ်းၸွမ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်လူင်း program ထၢၼ်ႈပေႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ဝၢႆးလူင်း program Applocale ယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းမႃးတူၺ်းလၢႆး path ၵႂႃႇၸူး Photoshop cs3

6. ပိုတ်ႇ Microsoft Applocale ၶိုၼ်ႈမႃး

7. ၶလိၵ်ႉ Next

8. Launch and application တဵၵ်း Browse...

9. ၶဝ်ႈၼႂ်း C:\Program File\ ႁႃ files Photoshop.exe သိုပ်ႇတဵၵ်း Open

10. တဵၵ်း Next ထႅင်ႈ မၼ်းတေၵႂႃႇၸူးပၼ်ႁဝ်းလိူၵ်ႈၽႃႇသႃႇ Language of the application ၼၼ်ႉၶႃႈ လိူၵ်ႈဢဝ်ဢၼ်ပဵၼ်ၽႃႇသႃႇ Türkçe ဢမ်ႇၼၼ် Ελλάδα, ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ
11. ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းႁဵတ်းပၼ် Shot cut တႃႇတေႁွင်ႇၸႂ်ႉမၼ်းထႅင်ႈၶႃႈ

သင်ၸိူဝ်းဝႃႈၶႂ်ႈပိၼ်ႇပဵၼ်ၽႃႇသႃႇထႅင်ႈတႃႇၸိူဝ်းၼႆၸိုင် ႁဵတ်းၸွမ်းလႆႈၼင်ႇ 6-11 ၼၼ်ႉၶႃႈ။