Tuesday, May 9, 2017

Scipt တိုတ်ႉၼိုင်ႈ တိုတ်ႉသွင်ပၢႆႈႁၢင် ၾ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈမိူဝ်ႈၼႆႉႁဝ်းမႃးတႅမ်ႈ script ၼႂ်း ms volt ထႅင်ႈ ဝၢႆးသေၵိုတ်းၵႂႃႇႁိုင်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉတေမႃးတႅမ်ႈ script ms volt လွင်ႈပေႃးႁဝ်းပေႃႉတူဝ်မေႈလိၵ်ႈ ၾ လႄႈ တိုတ်ႉၼိုင်ႈ -ု လႄႈ -ူ လူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉႁႂ်ႈမၼ်းၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်းၵႂႃၼင်ႇႁိုဝ်တေလွတ်ႈႁၢင်တူဝ်မေႈလိၵ်ႈ တူၺ်းၸွမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းတၢင်ႇပၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈ။

ပေႃးဢမ်ႇတႅမ်ႈ script တေမိူၼ်ၼႆ ၾု ၾူ တိုတ်ႉတေတဵင်ႁၢင်တူဝ်မေႈလိၵ်ႈဢမ်ႇပေႃးႁၢင်ႈလီ။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတီႈ Ms volt ႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈတဵၵ်း Add Positioning ယဝ်ႉၵေႃႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈဢၼ်ႁဝ်းပွင်ႇၸႂ်လႆႈ။

တဵၵ်းသွၼ်ႉၵၼ်သွင်ၵမ်းတွၼ်ႈတႃႇတေၶဝ်ႈတႅမ်ႈ script မၼ်း လိူၵ်ႈဢဝ်တီႈ Pair Adjustment ။

တဵၵ်း Edit gride တွၼ်ႈတႃႇတေသွၵ်ႈႁႃ glyph မၼ်း ၼႂ်းၼႆႉတူဝ် ၾ ၶႃႈၸႂ်ႉဝႆႉ glyph279 ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈၶိုၼ်းၵႂႃႇလိူၵ်ႈဢဝ်တူဝ် glyph တိုတ်ႉၼိုင်ႈတိုတ်ႉသွင်ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်ပူတ်းတူင်ႇၶႆႇပႃဝႆႉယဝ်ႉၼၼၼ်ႉမႃးသႂ်ႇၸိူင်ႉၼႆ

တဵၵ်း ၾ လႄႈ တိုတ်ႉ တေႁၼ်ဝႃႈမၼ်းတဵင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ တီႈ First Glyph လႄႈ Second Glyph ၼၼ်ႉတေႁၼ်မီးတီႈသႂ်ႇပၼ်တူဝ်ၼပ်ႉ dx dy ယူႇ ဢမ်ႇၼၼ်တဵၵ်းတီႈတိုတ်ႉ -ု ၸၼ်ၶၢႆႉတၢင်းသၢႆႉ တၢင်းၵႂႃၵမ်းၵျိူၵ်ႈယူႇ။ ၸၢမ်းလဵၼ်ႈတူၺ်းၶႃႈ။

 ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈယႃႇလိုမ်းၸၼ်ၵႂႃႇသႂ်ႇဝႆႉတီႈ standard ligature ဢမ်ၼၼ်ၵေႃႈ Mark Positioning ၼၼ်ႉၶႃႈ။

ႁႂ်ႈလႆႈဢွင်ႇၵၼ်သေၵမ်း။