Tuesday, May 9, 2017

proofing tools

လူင်း Ms office 2007 ဢမ်ႇလႆႈ မၼ်းထၢမ်ႁႃ proofing tools တိၵ်းတိၵ်း။

ၶႃႈတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလိုမ်းၼႆႉၶႃႈယဝ်ႈ။


လၢႆးဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶႃႈ ၶႃႈလူင်းပြူဝ်းၵြႅမ်း Ms office 2007 ဢမ်ႇလႆႈ မၼ်းထၢမ်ႁႃ Folder proofing.th-th proof.en proof.cab တိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႈ မၼ်းဝႃႈဢမ်ႇႁၼ် Folder ၼႆႉ ၶႅၼ်းတေႃႈတဵၵ်း แหล่งติดตั้งที่ถูกต้อง ၼႆတိၵ်း ၶႃႈၵေႃႈဝႃႈဢေးၵူႈပၢတ်ႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈယၢမ်ႈလႆႈယူႇ ႁဵတ်းသင်ၵမ်းၼႆႉဢမ်ႇလႆႈ လၢႆးၵေႈၼႆၵေႃႈ သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီး ms office 2003 ၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈလူင်းဢွၼ်တၢင်း ပေႃးသင်ဝႃႈလူင်း ms office 2003 ယဝ်ႉၵေႃႈၸင်ႇဢဝ် ms office 2007 ဢမ်ႇၼၼ် ms office 2010 လူင်းၵမ်းလိုၼ်းပဵၼ် upgrade ၼႆၵေႃႈလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ဢၼ်ပြူဝ်းၵြႅမ်းထၢမ်ႁႃ proofing tools ၼႆႉၵေႃႈတေႁၢႆၵႂႃႇ။

ၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈ။