Friday, March 15, 2013

လၢးႆတင်ႈၵႃႈ google chrome

လၢးႆတင်ႈၵႃႈ  google  chrome  ႁႂ်ႈမၼ်းႁၼ်လိၵ်ႈတႆးယူႇၼိၶူတ်ႉ
ၵႂႃႇတီႈ  သၢမ်ၶိတ်ႇတၢင်းသုင်ေၸႃးေမႃးၼိတိူဝ်ႈတၢင်းၶၢင်ႈႁၢင်ႈလၢဝ်ဢၼ်ႁဝ်းသႂ်ႇယူႊဢႃႊဢႅလ်းၼၼ်ႉ
1.  ၶလိၵ်ႈလိူၵ်ႈ  การตั้งค่า  ယဝ်ႉေၵႃႈလိူၼ်ႈလူင်းၵႂႃႇတႂ်ႈသုတ်းလိူၵ်ႈ  แสดงการตั้งค่าขั้นสูง
2.  သွၵ်ႈႁႃႁူဝ်ေၶႃႈဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ  เนื้อหาเวป  ယဝ်ႉေၵႃႈၶလိၵ်ႉၼႂ်းလွၵ်း  กำหนหดค่าแบบอักษร  
3.  ေတႁၼ်လွၵ်းပုၼ်ႈတႃႇလူိၵ်ႈဢဝ်တူဝ်လိၵ်ႈသၢင်းသႂႂ်ႇၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ  ၶႅၼ်းေတႃႈၶလိၵ်ႉလူိၵ်ႈဢဝ်ၾွၼ်ႉတူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ႁဝ်းေတတူၺ်းၼၼ်ႉမႃးသႂ်ႇၵူႈလွၵ်း   ၼႂ်းၵူးၵူိလ်ႈၶြူမ်းဝိူဝ်းၶျၼ်ႈ 25  ေတမီးတီႈသႂ်ႇမၼ်းယူႇသီႇလွၵ်း  ေပႃးယဝ်ႉယဝ်ႉေၵႃႈၶလိၵ်း  เสร็จสิ้น  တင်ႈၶႃႈမၼ်းမွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ  ၵူးၵိူလ်ႈေၵႃႈၸၢင်ႈႁၼ်တူဝ်လိၵ်ႈတႆးဢွၵ်ႈမႃးၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ။