Friday, July 12, 2013

လွင်ႈၾွၼ်ႉတႆး လိၵ်ႈတႆး

ၼႂ်းၼႃႈဝဵပ်ႉလိၵ်ႈတႆးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၸႂ်ႉဝႆႉၾွၼ်ႉယူၼိၶူတ်ႉၶမ်းၸိင်ႇၶႃႈလႄႈ သင်ဝႃႈၶဝ်ႈမႃးလေႇတူၺ်းယဝ်ႉ ႁၼ်တီႈၽိတ်းပိူင်ႈၵၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇတူဝ် ေ ႄ ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈမၼ်းႁၼ်ပိၼ်ႈႁူဝ် ပိၼ်ႈႁၢင်ၵၼ်ၼႆၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈၻၢဝ်းလူတ်ႇဢဝ်ၾွၼ်ႉတႆးယူႇၼိၶူတ်ႉၶမ်းၸိင်ႇၼႆႉလႆႈတီႈၼႃႇဝဵပ်ႉၿလွၵ်ႉၼႆႉလႆႈၵမ်းလဵဝ်ယူႇၶႃႈ