Monday, February 10, 2014

လၢႆးလူတ်ႇ android sdk

သင်ဝႃႈႁဝ်းတိတ်းတင်ႈ program တွၼ်ႈတႃႇတေၶိုင် application ယဝ်ႉ ၼိူဝ် eclipse ၼၼ်ႉႁဝ်းတေလႆႈ
လူတ်ႇ Android sdk မႃးတွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉၼိူဝ် eclipse ယူႇ လၢႆးမၼ်းၼႆၵေႃႈ

တီႈ eclipse > windows > Android SDK Manager 

တေႁၼ်  Android SDK Manager ပေႃႇၽူတ်းၶိုၼ်ႈမႃး ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈလိူၼ်ႈ scroll bar လူင်းၵႂႃႇတွၼ်ႈတႃႇ
တေလိူၵ်ႈဢဝ် Android version ဢၼ်တေဢဝ်မႃးၶိုင် application ၸွမ်းတူဝ်ယၢင်ႇဢၼ်ၶႃႈတႅမ်ႈၼေၼႆႉ
တေပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ Android version 2.3.3 ပေႃးတိၵ်ႉလိူၵ်ႈဢဝ်ယဝ်ႉၵေႃႈတဵၵ်း Install package
တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇဢိတ်းၼိုင်ႈ ယူႇတီႈ internet ႁဝ်းၼၼ်ႉထိူင်း ဝႆႉမွၵ်းႁိုဝ်။
ၸၢမ်းလဵၼ်ႈ ၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်းၶႃႈ ယႃႇၵွႆႈယွမ်းၵၢၼ်ႉပႅတ်ႈ ၶႃႈၵေႃႈၸၢမ်းလဵၼ်ႈၸၢမ်းႁဵတ်းမႃးၼင်ႇၵဝ်ႇ။