Sunday, February 9, 2014

ထႅင်ႈ folder xml လႄႈ method.xml

ပေႃးႁဝ်းလႆႈၵႄႈၶႆၶူတ်ႉ AndroidManifest.xml ယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းတေႁၼ်ဝႃႈၶူတ်ႉၼႂ်း
androidmanifest.xml ႁၼ်ၶိူင်ႈမၢႆလႅင်တွႆႇဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇလူဝ်ႇတူၵ်းၸႂ်ၶႃႈႁဝ်းတေၵႄႈၵႂႃႇၸွမ်းၶၵ်း
ၸွမ်းတွၼ်ႈမၼ်းၵႂႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ androidmanifest ႁွင်ႉႁႃ resource မၼ်း ႁဝ်းတေလႆႈထႅင်ႈ folder
လႄႈ method.xml မၼ်းလူင်းၵႂႃႇလၢႆးထႅင်ႈ folder လူင်းၼႂ်း project ၼႆႉၼႆၵေႃႈ ၶလိၵ်ႉၵႂႃတီႈ folder res > new > folder

တီႈ new folder ၼၼ်ႉတၢင်ႇၸိုဝ်ႈ folder name ဝႃႈ xml ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ finish

ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းၵေႃႈတေလႆႈ folder xml ၼႂ်း folder / res  သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈႁဝ်းတႄထႅင်ႈ method.xml ႁႂ်ႈႁဝ်း
ၶလိၵ်ႉၵႂႃတီႈ folder xml ၸိူင်ႉၼႆ xml > new > file

ၼႂ်း new file ၼၼ်ႉႁႂ်ႈၶလိၵ်ႉတီႈ folder xml ၵူဝ်မၼ်းပိူင်ႈ file name မၼ်းၼၼ်ႉတၢင်ႇၸိုဝ်ႈၾၢႆးလ်ဝႃႈ
method.xml ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈတဵၵ်း finish


တေႁၼ်ဝႃႈ method.xml ႁဝ်းလႅင်လႅင်ဝႆႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း method.xml ယဝ်ႉၵေႃႈထႅင်ႈၶူတ်ႉမၼ်း

ၼႂ်း method.xml တဵၵ်းတီႈထႅပ်ႇ method.xml ဢမ်ႇၸႂ်ႈ structure ယဝ်ႉၵေႃႈထႅင်ႈၶူတ်ႉမၼ်းဝႆႉၼႂ်းၼႆႉ
ၸိူင်ႉၼႆ <input-method xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" />
ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈၵႂႃႇၵွပ်ႉပီႈဢဝ်တီႈတူဝ်ယၢင်ႇ sample soft keyboard ၵေႃႈလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈ ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႉ
ၵေႃႈတဵၵ်း save ဝႆႉပၼ် ၶိူင်ႈမၢႆတွႆႇလႅင်လႅင်ၼၼ်ႉၵေႃႈတေႁၢႆၵႂႃႇ။


 မႃးတူၺ်းတီႈ AndroidManifest လႄႈ method.xml ၵေႃႈတေဢမ်ႇႁၼ်ၶိူင်ႈမၢႆတွႆႇလႅင်လႅင်ယဝ်ႉၶႃႈ

သိုပ်ႇလဵၼ်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်းတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈ မၼ်းဢမ်ႇယၢပ်ႇဢမ်ႇငၢႆႈ ယူႇတီႈႁဝ်းၶတ်းၸႂ်ၵူၺ်း