Monday, February 10, 2014

လၢႆးတိတ်းတင်ႈ Android SDK

ပေႃးသင်ဝႃႈႁဝ်းတိတ်းတင်ႈ eclipse တွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉၼိူဝ် Windows ယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉၶႃႈတေတႅမ်ႈၼေလၢႆး
တိတ်းတင်ႈ Android SDK မၼ်းၶႃႈ။

double click တီႈၾၢႆးလ် installer ၼၼ်ႉ


ၶလိၵ်ႉ Next

ၶလိၵ်ႉ Next

လိူၵ်ႈဢဝ်ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈလႆႈ 

ၾၢႆးလ်တေထုၵ်ႇတိတ်းတင်ႈတီႈ c:\Android\android-sdk ၾူလ်းၻိူဝ်ႈၼႆႉတေၸႂ်ႉဢၢင်ႈဢိင်ထႅင်ႈ
ၵမ်းလိုၼ်းယူႇ။

ၶလိၵ်ႉ install

ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ ပေႃးၼဵတ်ႇထိူင်းၵေႃႈတေႁိုင်ဢိတ်းၼိုင်ႈ။

ပေႃးမၼ်းတိတ်းတင်ႈတဵမ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈ ၶလိၵ်ႉ Next 

ၶလိၵ်ႉလိူၵ်ႈ Start sdk တွၼ်ႈတႃႇတေၻၢဝ်းလူတ်ႇဢဝ်ၾလႅတ်ႇၾွမ်းၶွင် Android sdk tools ပေႃးယဝ်ႉ
ယဝ်ႉၵေႃႈတဵၵ်း Finish

ဝၢႆးသေလႆႈတိတ်ႈတင်ႈ Android SDK Manager ယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းတေၻၢဝ်းလူတ်ႇဢဝ် file android
sdk မၼ်းတေပဵၼ် ၶိူင်ႈမိုဝ်းတႃႇတေၸႂ်ႉၶိုင်သၢင်ႈ android application လၢႆးပိုတ်ႇ android sdk manager
ၼႆၵေႃႈမီးလၢႆလၢႆး ၶဝ်ႈပိူတ်ႇတီႈ C:\Android\android-sdk\SDK Manager.exe ၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ
တီႈ eclipse ၼၼ်ႉ ၶလိၵ်ႉမေးၼူး windows > android sdk manager ၵေႃႈလႆႈ


လိူၵ်ႉဢဝ် version android 2.3.3 ၶႃႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉဢမ်ႇမိူၼ်ႈလီ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇပိူင်ႈသေၼႆႉၵႃႈႁုိဝ်
ပေႃးလိူၵ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈၶလိၵ်ႉ install xxx package

တဵၵ်း Accept တႃႇတေယွမ်းႁပ်ႉၶေႃႈတူၵ်းလူင်း သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈတဵၵ်း install

ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းဢိတ်းၼိုင်ႈမၼ်းယူႇတီႈၼဵတ်ႇႁဝ်းဝႆးမွၵ်းႁိုဝ်။

ပႂ်ႉႁႂ်ႈပေႃးယဝ်ႉ

ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈတဵၵ်း close

ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ eclipse ႁဝ်းၽွမ်ႉတေၶိုင်သၢင်ႈဢႅပ်းၽလိၶေးၶျၼ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။