Monday, February 10, 2014

ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလွၵ်ႈၶီးၿွတ်ႇ qwerty.xml

ၵမ်းၼႆႉထိုင်မႃးတွၼ်ႈၵၢၼ်ၶိုင်လွၵ်းၶီးၿွတ်ႇဢၼ်ႁဝ်းပေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ လၢႆးမၼ်းၼႆၵေႃႈႁဝ်းတေလႆႈ
ထႅင်ႈသႂ်ႇ file.xml လွၵ်းၶီးၿွတ်ႇမၼ်းတီႈ folder res > xml ၼၼ်ႉၶႃႈ တူၺ်းၸွမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းၼႆႉၶႃႈ
ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈႁဝ်းၸၢင်ႈၵႂႃႇ copy ဢဝ်တီႈ sample soft keyboard လႆႈယူႇၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးႁဵတ်း
ၼၼ်မၼ်းငၢႆႈပူၼ်ႉတီႈလႄႈ ႁဝ်းတေထႅင်ႈသႂ်ႇ file.xml ဢဝ်ႁၢင်းၵူၺ်းၶႃႈ

တီႈ folder xml ၼၼ်ႉ ၶလိၵ်ႉၵႂႃယဝ်ႉၵေႃႈၶလိၵ်ႉ new > file တၢင်ႇၸိုဝ်ႈ file မၼ်းဝႃႈ qwerty.xml
ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈတဵၵ်း finish

တေႁၼ်ဝႃႈ qwerty.xml ယူႇၼႂ်း folder xml ယဝ်ႉ

သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်းထႅင်ႈသႂ်ႇ symbols.xml လႄႈ symbols_shift.xml လူင်းၵႂႃႇ တေႁၼ်ဝႃႈၼႂ်း folder
xml မီးဝႆႉသၢမ်ႇၾၢႆးလ်ယဝ်ႉ 

ၵမ်ႉၼႆႉၵေႃႈၵႂႃႇ copy ဢဝ်ၶူတ်ႉတီႈ sample soft keyboard ၼၼ်ႉမႃး ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်မႃးသႂ်ႇ
ႁႂ်ႈမၼ်းမိူၼ် sample ၼၼ်ႉၸွမ်းၵူႈဢၼ် 

တေႁၼ်ဝႃႈၶိူင်ႈမၢႆတွႆႇတိူၼ်းသမ်ႉပေႃးလႅင်ၵႂႃႇသဵင်ႈ ၵမ်ႉတေမႃးၼေလၢႆးမၼ်းၵႄႈမၼ်းၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ
ယွၼ်းၼွၼ်းၵွၼ်ႇယဝ်ႈ လိုၵ်းၼႃႇယဝ်ႉ။