Friday, February 7, 2014

ၵႄႈၶူတ်ႉ AndroidManifest

ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈထိုင်လၢႆးၵႄႉၶူတ်ႉမၼ်းယဝ်ႈ တေႇႁူဝ်မၼ်းၼႆၵေႃႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ AndroidManifest.xml ၼၼ်ႉၶႃႈ ၵႄႈၶူတ်ႉတၢင်းၼႂ်းမၼ်းၶႃႈ


ပေႃးၵႄႈယဝ်ႉႁႂ်ႈမိူၼ်ၼႆ


ၶူတ်ႉမၼ်း
<service android:name="Kamjing"
                android:permission="android.permission.BIND_INPUT_METHOD">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.view.InputMethod" />
            </intent-filter>
            <meta-data android:name="android.view.im" android:resource="@xml/method" />
        </service>

တီႈၶႃႈသႂ်ႇမၢႆဝႆႉတူဝ်လိၵ်ႈ Kamjing လႅင်လႅင်ၼႆႉတွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းတေပိၼ်ႇပဵၼ်ၸိုဝ်ႈၶီးပွတ်ႇဢၼ်ႁဝ်းတၢင်ႇ
ဝႆႉမိူဝ်ႈႁဝ်းတိုၵ်ႉတေႇပိုတ်ႇ Project ၼၼ်ႉၶႃႈ ၸိုဝ်ႈၽႂ်ၸိုဝ်ႈမၼ်း။

ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈတူၺ်းဢဝ်ၸွမ်း Sample Softkeyboard  ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈ ၵႄႈၶူတ်ႉၸွမ်း
ႁႂ်ႈမၼ်းမိူၼ်ၵၼ် ၶႃႈၵေႃႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်ၸွမ်း Sample Softkeyboard ၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ။