Thursday, February 6, 2014

Sample soft keyboard

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉပေႃးသင်ဝႃႈႁဝ်းမီးၶူဝ်းယိပ်းတွၼ်ႈတႃႇတေတႅမ်ႈ Android application ယဝ်ႉ ႁဝ်း
ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶိုင်ၶီးၿွတ်ႇၸွမ်းၵၼ် google ၵေႃႈလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း code မၼ်းပၼ်ဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇ
ၸွမ်းႁွႆးတူဝ်ယၢင်ႇဢၼ်ၶိုင်မႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်း မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၶႃႈၵေႃႈလမ်တိုဝ်လမ်တၼ်သွၵ်ႈႁႃ
တၢင်း ႁူႉၼႆႉသမ်ႉပေႃးႁွၼ်ႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇသဵင်ႈ တီႈၶိုင်လႆႈမၼ်းၼႆႉၸမ်ႉပဵၼ်ၸွမ်းႁဝ်းၶိုင်ဢဝ်ၸွမ်း
Sample ၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ

ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵႂၢမ်းၼမ်ယဝ်ႈ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းမႃးပိုတ်ႇတူၺ်းတူဝ်ယၢင်ႇ sample soft keyboard ဢၼ် မီးယူႇ
ၼႂ်းeclipse ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႈ

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ File > new > Project တီႈ Folder Android ၼၼ်ႉၶႅၼ်းတေႃႈတဵၵ်းပၼ်
မၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈလိူၵ်ႈဢဝ် Android Sample Project ပေႃးလိူၵ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈတဵၵ်း Next


ၵမ်းၼႆႉတေမီးပၼ်ႁဝ်းလိူၵ်ႈဝႃႈႁဝ်းတေဢဝ်တႃႇ Android version ဢၼ်လႂ် ၸွမ်းတူဝ်ယၢင်ႇၼႆႉလိူၵ်ႈဝႆႉ
Adnroid 2.3.3 ဢမ်ႇလူဝ်ႇဢဝ် version သုင်လိူဝ်ၼႆႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ Application ၼႆႉၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈတေႇ
ဢဝ် Version 2.3.3 ၶိုၼ်ႈမႃး ပေႃးႁဝ်းလိူၵ်ႈဢဝ် android 4.2.2 ၵမ်ႉမိုဝ်းထိုဝ်ၸႃႉဢၼ် run android
တႅမ်ႇလိူဝ်တေဢမ်ႇၸႂ်ႉၵၢၼ်လႆႈ ပေႃးလိူၵ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈတဵၵ်း Next


မၼ်းမီးတူဝ်ယၢင်ႇပၼ်မႃးတႃႇၶိုင် App လၢႆဢၼ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းလူဝ်ႇၶိုင် Keyboard လႄႈ ႁဝ်းတေလိူၵ်ႈ
ဢဝ် Soft keyboard ပေႃးလိူၵ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ တဵၵ်း Finish


ၵမ်းၼႆႉတေႁၼ်ဝႃႈ Soft keyboard ထုၵ်ႇႁွင်ႉမႃးဝႆႉတီႈၼိူဝ် eclipse ယဝ်ႉ


တေမိူၼ်ႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၶႃႈတေမႃးတႅမ်ႈပၼ်ထႅင်ႈၶႃႈ