Wednesday, March 19, 2014

လၢႆးသႂၢင်း ၶျၢတ်ႉမၢၵ်ႈထၢတ်ႈႁႅင်းၾႆး ၾူၼ်းလႄႈထႅပ်ႉၿလဵတ်ႇ


လၢႆးသႂၢင်းမၢၵ်ႇထၢတ်ႈႁႅင်းၾႆးၼိူဝ်ၶိူင်ႈ ၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်လႄႈထႅပ်ႇၿလဵတ်ႇ။

ဢွၼ်တၢင်း ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်မႃးႁူႉၸၵ်းလွင်ႈမၢၵ်ႇထၢတ်ႈႁႅင်းၾႆးဢၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်ၼိူဝ်ၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် လႄႈထႅပ်ႇၿလဵတ်ႇ ဢွၼ်တၢင်းၶႃႈ။

မၢၵ်ႇထၢတ်ႈႁႅင်းၾႆးဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼိူဝ်ၶိူင်ႈၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် လႄႈ ထႅပ်ႉၿလဵတ်ႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်မိူဝ်ႈလဵဝ်တေပဵၼ်မဵဝ်း Li-ion လႄႈ Li-Polymer ၶႃႈ တၢင်းသွင်မဵဝ်းမီးလၢႆးသႂၢင်းထၢတ်ႈ “ၼပ်ႉၸွမ်းတူင်ႇ ႁွပ်ႈၶျၢတ်ႉ (Cycle)” ဢမ်ႇလႆႈၼပ်ႉၸွမ်းပွၵ်ႈမၼ်းဝႃႈ လၢႆပွၵ်ႈ လၢႆ ၵမ်း လၢႆးၼပ်ႉသွၼ်ႇႁႅင်းထိပ်ႇထၢတ်ႈၾႆး တေၸႅၵ်ႇၽေဢွၵ်ႇပဵၼ် 3 သႅၼ်းၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ 1C ပွင်ႇဝႃႈ လွင်ႈၵၢၼ်သႂၢင်းထၢတ်ႈႁႅင်းၾႆး ဢွင်ႈတီႈ ႁႅင်းၾႆးၼမ်လိူဝ် 65-70% 2C တီႈႁႅင်းၾႆး 35-60% လႄႈ 3C ႁႅင်း ထၢတ်ႈၾႆးတႅမ်ႇဢေႇလိူဝ် 30% ၵမ်ႉႁဝ်းတေမႃးတူၺ်းဝႃႈ ႁဝ်းတေ သႂၢင်းမၢၵ်ႇထၢတ်ႈၾႆးမိူဝ်ႈလႂ်တေသၢင်ႇထုၵ်ႇ ။

ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းမႃးတူၺ်းမၢၵ်ႇထၢတ်ႈႁႅင်းၾႆး ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်မႃးမိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸႂ်ႉဝႆႉထၢတ်ႈၶေးမီး Ni-Cad မၼ်းမီးလၢႆးၼပ်ႉ သွၼ်ႇ ၸွမ်းတၢင်းၼမ်ပဵၼ်ပွၵ်ႈ သင်ဝႃႈၽႂ်ယၢမ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမိုဝ်းထိုဝ်မဵဝ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉထၢတ်ႈၶေးမီး Ni-Cad ႁဝ်းၵႆႉလႆႈငိၼ်းယူႇသေႇသေႇဝႃႈ ႁဝ်းတေလႆႈသႂၢင်းမၢၵ်ႇထၢတ်ႈႁႅင်းၾႆးဝႆႉ ၵမ်းပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢမ်ႇယွမ်းလိူဝ် 12-14 ၸူဝ်ႈမူင်း ပေႃးသင်ဝႃႈၶျၢတ်ႉတဵမ်ယဝ်ႉ တေ လႆႈၸႂ်ႉႁႂ်ႈမၼ်းမူတ်းလိူမ်ႈ ၸင်ႇၵွႆႈၶျၢတ်ႉမႂ်ႇထႅင်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈမၼ်း ၼပ်ႉသွၼ်ႇပဵၼ်ပွၵ်ႈပဵၼ်ၼိုင်ႈတူင်ႇႁွပ်ႈ Cycle ၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈပေႃး ႁဝ်းၵႆႉၶျၢတ်ႉၶိူဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈမၼ်းတေၼပ်ႉသွၼ်ႇပဵၼ်တူင်ႇႁွပ်ႈၵူႈၵမ်း ၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်း။
ၵမ်းၼႆႉပေႃးႁဝ်းၶျၢတ်ႉလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၸၢင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၾႆး တူၵ်းယူပ်ႈလူင်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း မၢင်ပွၵ်ႈၵႆႉမွတ်ႇၵႂႃႇႁၢင်းၵူၺ်း ၸႂ်ႉဢမ်ႇ ႁိုင် ၵေႃႈဢမ်ႇတူဝ်ယဝ်ႉ ႁႂ်ႈႁူႉလွင်ႈမၼ်းမွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်းၵွၼ်ႇၶႃႈ ၵမ်ႉၶႃႈ တေမႃးလၢတ်ႈၼေဝႃႈႁဝ်းထုၵ်ႇတေလီသႂၢင်းမၢၵ်ႇထၢတ်ႈႁႅင်းၾႆးထႅင်ႈ မိူဝ်ႈလႂ်လီ။

** ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးပဵၼ်မၢၵ်ႇထၢတ်ႈႁႅင်းၾႆးမဵဝ်းလႂ်ၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇတေႃႇၸူဝ်ႈလႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ပွႆႇပႅတ်ႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းၵေႃႈ မွၵ်ႈ 3-5 ပီၵေႃႈဢမ်ႇတူဝ်ယဝ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈမၢၵ်ႇထၢတ်ႈတေၶၢႆးတူဝ် ပွႆႇ ႁႅင်းထၢတ်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇ ယူႇႁၢင်းၵူၺ်းၸိူင်ႉၼၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇသၢၼ် ၶေးမီး ၼႂ်းမၢၵ်ႇထၢတ်ႈၵေႃႈတေမွတ်ႇလွင်းႁၢင်းၵူၺ်း ပေႃးႁဝ်းၸႂ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလၢႆးမၼ်းၼႆၵေႃႈ မၼ်းယိူင်ႈၶႅၼ်းၸဵဝ်းမွတ်ႇဝႆးလိူဝ်ၼႆႉ ထႅင်ႈ။**

လၢႆးသႂၢင်းမၢၵ်ႇထၢတ်ႈႁႅင်းၾႆး ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈႁိုင်။
ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ပေႃးသင်ဝႃႈႁဝ်းႁူႉၸၵ်းလွင်ႈမၢၵ်ႇထၢတ်ႈႁႅင်းၾႆးဝႃႈ မၼ်းမီးသင်လၢႆလၢႆ ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းတေမႃးတူၺ်းလၢႆးၶျၢတ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းထုၵ်ႇလၢႆး ၵူၺ်းၵႃႈတေလၢတ်ႈၼေလၢႆးၶျၢတ်ႉမၢၵ်ႇထၢတ်ႈ ႁႅင်းၾႆး ဢၼ်ပဵၼ်မဵဝ်း Li-ion လႄႈ Li-Polymer ၵူၺ်းၶႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵမ်ႈၼမ်ၼႆၵေႃႈတေၸႂ်ႉမၢၵ်ႇထၢတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်ႈၼမ်ယူႇ။

1. ထုၵ်ႇလီၶျၢတ်ႉၾႆးမိူဝ်းႁႅင်းမၢၵ်ႇထၢတ်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈႁႅင်းၾႆး တိုၵ်ႉ မီးယူႇတီႈ 65-70% (1C) တေလီသုတ်းၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈၵမ်ႈၼမ် တေ ၶျၢတ်ႉ မိူဝ်ႈမၢၵ်ႇထၢတ်ႈႁႅင်းၾႆးယူႇတီႈ 35-60 (2C) ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၵေႃႈ လႆႈယူႇ ၵမ်ႈၼမ်ၶႃႈၵေႃႈၵႆႉၶျၢတ်ႉမိူဝ်ႈႁႅင်းၾႆးမွၵ်ႈၼႆႉ ၶႃႈယဝ်ႈ ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းမႃးတူၺ်းလွင်ႈဢၼ်ပိူၼ်ႈလႆႈၸၢမ်းၶျၢတ်ႉ ထႅင်ႈႁႅင်းထၢတ်ႈၾႆးၼႂ်းႁွင်ႈထူတ်ႉလွင်း (ႁွင်ႈၸၢမ်းထၢတ်ႈ) ဢၼ် ၼွၵ်ႈမိူင်းလႆႈၸၢမ်းဝႆႉၼၼ်ႉ မႃးလၢတ်ႈၼေ ၶဝ်လႆႈၸၢမ်းၶျၢတ်ႉ တူၺ်းတီႈႁႅင်းၾႆးသႅၼ်း 3C ႁႅင်း ၾႆးတႅမ်ႇဢေႇလိူဝ် 30% ပိူၼ် လႆႈ ၸၢမ်းထတ်းတူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈတေလႆႈ ယူႇမွၵ်ႈ 300 တူင်ႇႁွပ်ႈ Cycle ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးၶျၢတ်ႉမၢၵ်ႇထၢတ်ႈႁႅင်းၾႆးတီႈ 1C, 2C တေ လႆႈတူင်ႇႁွပ်ႈ Cycle 400-500 တူင်ႇႁွပ်ႈ ၵမ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈၸင်ႇ လႆႈထတ်းသၢင်ႁူဝ်ႁုပ်ႈမၼ်းယဝ်ႉဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇလီသႂၢင်းၶျၢတ်ႉမၢၵ်ႇ ထၢတ်ႈႁႅင်းၾႆး မိူဝ်ႈႁႅင်းၾႆးၼၼ်ႉတႅမ်ႇလိူဝ် 30% ၵမ်ႉမၢၵ်ႇထၢတ်ႈ ႁႅင်းၾႆးႁဝ်းတေယူပ်ႈၸဵဝ်းမွတ်ႇဝႆး။

2. ၶႂ်ႈၶျၢတ်ႉမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈၶျၢတ်ႉ (ၸွမ်းၶေႃႈတီႈ 1) ယဝ်ႉၵေႃႈယႃႇပေ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇထၢတ်ႈပေႃးမူတ်းလိူမ်ႈတိူင်တိူင် ထၢၼ်ႈပေႃးပိုတ်ႇၶိူင်ႈဢမ်ႇ လႆႈ (မွတ်ႇၵႂႃႇႁၢင်းၵူၺ်း) မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇထၢတ်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉ ၸဵဝ်းၵွႆဝႆးၼႃႇ ။
3. ပေႃးသင်ဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈႁဝ်းႁိုင်ႁိုင်ၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈထွတ်ႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇထၢတ်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇဝႆႉ ႁႂ်ႈလိူဝ်ႁႅင်းၾႆးတႃႇမွၵ်ႈ 40% ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉတီႈၵတ်း ဢမ်ႇမီးဢၢႆႁိူဝ်ႇဢၢႆမိုၵ်း လွင်ႈ 40% ၼႆႉလုၵ်ႉမႃးတီႈ ႁွင်ႈထူတ်ႉလွင်းၸၢမ်းတူၺ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႈ။

4. ၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်လႄႈထႅပ်ႉၿလဵတ်ႇ ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ မၼ်းမီးလၢႆးတတ်းၾႆးဢေႃႇတေႃႇ ႁၢင်းၵူၺ်း ပေႃးသင်ဝႃႈႁဝ်းသႂၢင်း ၶျၢတ်ႉ မၢၵ်ႇထၢတ်ႈႁႅင်းၾႆးတဵမ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 100% ယဝ်ႉၵေႃႈမၼ်းတေ ၸၢင်ႈတေႃႇၾႆးၶဝ်ႈၶိူင်ႈႁဝ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ သင်ဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈထွတ်ႇသၢႆ ၶျၢတ်ႉမၼ်းဢွၵ်ႇ မၼ်းၵေႃႈတေၸႂ်ႉတိုဝ်းၾႆးဢၼ်မႃးၸွမ်းသၢႆၼၼ်ႉ ၶႃႈယဝ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇထၢတ်ႈ ၸွင်ႇဝႃႈပေႃးႁဝ်းတေႃႇသၢႆ ၶျၢတ်ႉမၼ်းဝႆႉယဝ်ႉၵေႃႈသိုပ်ႇလဵၼ်ႈယူႇၸိူင်ႉၼၼ် ႁဵတ်းၼၼ်ႉလႄႈ မၼ်းၸၢင်ႈဢမ်ႇတဵမ်သေပွၵ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈၾႆးမၼ်းၵႂႃႇလဵင်ႉၶိူင်ႈႁဝ်း ဢွၼ်တၢင်း တီႈဢၼ်ႁဝ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၸိူင်ႉ ၼင်ႇႁၢင်ႈၾႃႉၽႃႇမိူဝ်ႈ ႁဝ်းသဵပ်ႇသၢႆၶျၢတ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႈ ပေႃးသင်ဝႃႈ ႁႅင်းထၢတ်ႈၾႆးမၼ်း လူတ်းယွမ်းလူင်းလိူဝ် 90% မၼ်းၵေႃႈတေၶိုၼ်းသႂၢင်းၶျၢတ်ႉၾႆးၶဝ်ႈ ၶဝ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ

5. ႁဝ်းထုၵ်ႇလႆႈၸႂ်ႉသၢႆၶျၢတ်ႉဢၼ်ပဵၼ်ၶွင်တႄႉမၼ်း ဢမ်ႇလီဢဝ်သၢႆ ၶျၢတ်ႉဢၼ်ၵႅၵ်းဢၼ်ပွမ် ၵမ်ႈၼမ်ပေႃးႁဝ်းၸူးငၢႆႈ ၵႃႈပေႃး ႁဝ်းၵေႃႈ ဝႃႈမၼ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇယဝ်ႉ တီႈတႄႉမၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် လူဝ်ႇၸႂ်ႉ ဢၼ်လီလီမၼ်းယူႇ ၵမ်ႈၼမ်သၢႆ micro-usb ၶွင် nokia ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီ ယဝ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇသူထူပ်းပၼ်ႁႃၵႃႈႁိုဝ် မၢင်ၵေႃႉၵႂႃႇၵဵပ်း လႆႈၶွင်ယွၵ်းပိူၼ်ႈမႃး ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵႆႉလႆႈငိၼ်းယူႇဝႃႈမၢၵ်ႇထၢတ်ႈ တႅၵ်ႈ ၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ။

6. ပေႃးသတိလႆႈ မဝ်ႇလီဢဝ်မၢၵ်ႇထၢတ်ႈတူၵ်းတီႈသုင် ထၢၼ်ႈပေႃး လုၵွႆ မၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈသၢၼ်ၶေးမီးဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမၢၵ်ႇထၢတ်ႈ ၼၼ်ႉႁူဝ်ႈ လုၵွႆ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈသၢႆတေႃႇမၢၵ်ႇထၢတ်ႈလုတ်ႈၶၢတ်ႇ မၼ်းၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈဝႃႈတီႈၸမ်ႈတီႈတေႃႇၾႆးမၼ်းဢမ်ႇငီႇလီ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်လႄႈထႅပ်ႉၿလဵတ်ႇႁဝ်းလုၵွႆလႆႈထႅင်ႈ။

7, မိူဝ်းႁဝ်းတေၶျၢတ်ႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီဢဝ် Adapter ဢမ်ႇၼၼ်ႁူဝ် ပလၵ်ႉ Plug ၵႂႃႇသဵပ်ႇတီႈႁူးသၢႆၾႆးၾႃႉဢွၼ်တၢင်း ၵမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵေႃႈၸင်ႇၵွႆႈဢဝ်ႁူဝ်ၶျၢတ်ႉၼၼ်ႉမႃးသဵပ်ႇသႂ်ႇတီႈၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်ဢမ်ႇ ၼၼ်ထႅပ်ႉၿလဵတ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈမၼ်းၸၢင်ႈႁေႉၵင်ႈ လွင်ႈ ၾႆးၶိၶၶဝ်ႈၼႂ်းၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်ႁဝ်းၵမ်းလဵဝ် မၼ်းၸၢင်ႈသပၢၵ်ႉ ပဵၼ်ၾႆးမၢပ်ႈဝႆႉ Spark။

8. ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပွႆႈႁႂ်ႈၶိူင်ႈၾူၼ်းလႄႈ ထႅပ်ႉၿလဵတ်ႇႁဝ်းၼႆႉမႆႈၼႃႇပူၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ်မိူဝ်ႈႁဝ်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉႁႅင်းမၢၵ်ႇထၢတ်ႈၼၼ်ႉသဵင်ႈမူတ်းဝႆး ၸိူင်ႉၼင်ႇလဵၼ်ႈၵဵမ်း လဵၼ်ႈသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးသင်ဝႃႈမၼ်းမႆႈၼႃႇဢႃးလႃး ထုၵ်ႇလီလိုဝ်ႈယင်ႉဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈမိူဝ်ႈႁဝ်းသႂၢင်း ၶျၢတ်ႉမၢၵ်ႇထၢတ်ႈႁႅင်းၾႆးၼၼ်ႉ ပေႃးမၼ်းမႆႈၼႃႇ လူဝ်ႇလႆႈလိုဝ်ႈယင်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ ပေႃးႁဝ်းၵျၢမ်ႇၶျၢတ်ႉၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ၵူဝ်မၼ်းပဵၼ်ၽေး မၢၵ်ႇထၢတ်ႈၸၢင်ႈတႅၵ်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းၵႆႉလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇမၼ်းယူႇၼၼ်ႉၶႃႈ။

9. ၶေႃႈလူပ်းလိုၼ်း ႁူဝ်ႁုပ်ႈမၼ်းၵေႃႈ  ထုၵ်ႇလီၶျၢတ်ႉၾႆးမိူဝ်ႈႁဵင်းမၼ်းလိူဝ် 30% ပေႃးတႅမ်ႇလိူဝ်ၼႆႉဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၶျၢတ်ႉ  ၵွပ်ႈဝႃႈၵူဝ်ႁႅင်းၾႆးမၼ်းတူၵ်းဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ  ယဝ်ႉၵေႃႈပေႃးႁဝ်းပွႆႇႁႂ်ႈၾႆးမၼ်းမူတ်ႉ  မၼ်းၸၢင်ႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်တႃႇတေၶျၢတ်ႉႁႂ်ႈမၼ်းတဵမ် ။

ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇထုၵ်ႇလီမႆႈၸႂ်လူင်လၢင်လွင်ႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈၸႂ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈလုမ်းတႃႇတၢၼ်ႁိုဝ် ဝၼ်းၼိုင်ႈၸဝ်ႉၸဝ်ႉ မၼ်း ၵေႃႈ ၸၢင်ႈလုၵွႆၵႂႃႇႁၢင်းၵူၺ်းမၼ်းယူႇ သင်ဝႃႈႁဝ်းမေႃလုမ်းလႃးမၼ်း ၼႆၵေႃႈ မၼ်းတေၶၢမ်ႇပၼ်ႁဝ်းၵူၺ်းၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ။
ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈပေႃးႁူႉလၢႆးမၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၵျၢင်ႉလီၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ယူဝ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၾူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉၶၢမ်ႇ မၢၵ်ႇထၢတ်ႈၸႂ်ႉလႆႈႁိုင် တီႈ တႄႉၵေႃႈမၼ်းလီတေႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ႁဝ်းၵေႃႈ တေ သႃႇငိုၼ်းႁဝ်းၵူၺ်းၼၼ်ႉယဝ်ႈ။
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။