Saturday, March 15, 2014

ထႅင်ႈၶူတ်ႉ R.java

ၵမ်းၼႆႉပေႃးသင်ဝႃႈလႆႈၵႄႈမေးၶူတ်ႉၵူႈတီႈယဝ်ႉယင်းတိုၵ်ႉႁၼ်မီးၶိူင်ႈမၢႆတွႆႇတိူၼ်လႅင်လႅင်ယူႇ
ၼႆႉၸိုင် ႁဝ်းတေလႆႈထႅင်ႈၶူတ်ႉ R.java လူင်းၼႂ်းၶီးၿွတ်ႇႁဝ်း ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေၸၢင်ႈထိုင်တီႈ
မၼ်းယူႇ လၢႆးမၼ်းၼႆၵေႃႈဢမ်ႇယၢပ်ႇ ၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ် R.java ၼႂ်းတူဝ်ယၢင်ႇ softkeyboard
ၼၼ်ႉမႃးဝၢင်းတၢင်တႅၼ်းၼႂ်းၶီးၿွတ်ႇႁဝ်းႁႂ်ႈမၼ်းၵုမ်ႇထူၼ်ႈမိူၼ်ၵၼ် မၼ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇႁၼ်
ၶိူင်ႈမၢႆတွႆႇတိူၼ်လႅင်လႅင်သင်ယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈတႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလွင်ႈ program
ၵူၺ်းၵႃႈတူၺ်းတူၺ်းသေႁဵတ်းသေယဝ်ႉၸၢမ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈမၼ်းလႆႈ လၢႆးမၼ်းတေ
ဢမ်ႇၸၢင်ႈမိူၼ်ၵၼ်ၵူႈၶိူင်ႈ ၵေႃႉၶိုင်သၢင်တေလႆႈမေႃႁႃလွၵ်းလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃႁၢင်းၵူၺ်း
ယူႇ သင်ဝႃႈၵႄႈဢမ်ႇလႆႈလႃးလႃးၼႆၵေႃႈၶႂ်ႈတွင်ႈထၢမ်မႃးၵေႃႈလႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်
တွပ်ႇပၼ်လႆႈၼၼ်ႉတေၶတ်းၸႂ်ႉသႂ်ႇႁႅင်းသေတွပ်ႇပၼ်ယူႇၶႃႈ တေၸွပ်ႇထၢမ်ၸွမ်းၼင်ႇၽူတ်ႉ
ၼႂ်းဝဵပ်ႉၿလွၵ်ႉၼႆႉၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွပ်ႇထၢမ်တီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵႂၢမ်းတႆးလိၵ်ႈတႆး
ၼႂ်းၾဵတ်ႉၿုၵ်ႉၵေႃႈလႆႈ ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈသိုပ်ႇတူၺ်းၶလိပ်ႉဝီးၻီးဢူဝ်းဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းတၢင်ႇဝႆႉၼႆႉ
သေၵမ်း ။