Thursday, March 20, 2014

ထုတ်ႇဢဝ် file input ၵႂႃႇဝၢင်းဝႆႉၼႂ်း folder layout

ၶႃႈလိုမ်းလၢတ်ႈတႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီလႆႈၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ် file input ၼႂ်း sample softkeybard ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇဝၢင်းဝႆႉ တီႈ folder layout ၶီးၿွတ်ႇၶွင်ႁဝ်း လၢႆးမၼ်းဢမ်ႇယၢပ်ႇၶႃႈၸိူင်ႉၼင်ႇႁဵတ်းမႃး ဢၼ်လႂ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ႁဝ်းၵေႃႈၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ်မႃးဝၢင်းႁႂ်ႈမိူၼ်ၵၼ်


သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈတူၺ်းဝႃႈမၼ်းမီးတီႈလႂ်တိုၵ်ႉတွႆႇတိူၼ်ယူႇ ၵမ်ႈၼမ်မၼ်းတေႁွင်ႉႁႃ ၵႃႈ sring မၼ်း ဢၼ်လႂ်ဢမ်ႇမီးၼႆၵေႈ ႁဝ်းၵေႃႈထုၵ်ႇလီလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းမိူၼ်ၵၼ် ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းတေမီးၵၢၼ်ဢၢင်ႈဢိင်တီႈမႃးမၼ်းတိၵ်းတိၵ်း ဢမ်ႇဝႃႈႁဝ်းတေၶိုင်သင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးမၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလၢႆး မၼ်းတေတွႆႇတိူၼ်ၵၼ်တိၵ်းတိၵ်းၶႃႈ။

 ပေႃးႁဝ်းၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ်မႃးယဝ်ႉ ႁဝ်းတေႁၼ်ၶိူင်ႈမၢႆတွႆႇတိူၼ်လႅင်လႅင်ဝႆႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇလူပ်းပႅတ်ႈၸွမ်းၼင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼေဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈ