Wednesday, April 23, 2014

ၸၢမ်းတူၺ်း Emulator

ဝၢႆးလႆႈမူၼ်ႉမေးၵႄႈၶူတ်ႉၼႂ်းၶီးၿွတ်ႇႁဝ်းႁႂ်ႈမၼ်းမိူၼ်ၵၼ်တၢင်း Softkeyboard ယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈ
ၸၢမ်းတူၺ်းဝႃႈၸွင်ႇမၼ်းၸႂ်ႉလႆႈႁိုဝ် ပေႃးဢမ်ႇပိူင်ႈသင်တေၸၢင်ႈႁၼ်ၶီးၿွတ်ႇႁဝ်းၼိူဝ် Emulator AVD
ၼၼ်ႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇငၢႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶႃႈၵေႃႈၽိူဝ်ႇတေၵေႈလႆႈလၢႆး error ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇပဵၼ်သင်
သင်ဝႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုင်လႆႈၼႆၵေႃႈ ဢဝ် file ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းပၼ်ဝႆႉၼႆႉၵႂႃႇၸၢမ်းလဵၼ်ႈၶိုင်တူၺ်းထႅင်ႈ ၶလိၵ်ႉ
<<Download>>
ပေႃးလူတ်ႇလႆႈမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ပိုတ်ႇ Eclipse ယဝ်ႉၵေႃႈ import project ဢဝ်ၶႃႈ ။

ၶီးၿွတ်ႇဢၼ်လႆႈၸၢမ်းတူၺ်းၼႆႉပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ၶီးၿွတ်ႇတႃႇလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းမဵဝ်း
လဵဝ်ယူႇ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈထႅင်ႈၶီးၿွတ်ႇတွၼ်ႈတႃႇလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းလူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈသင်ဝႃႈႁဝ်းႁၢၼ်ႉၸႂ်
ယဝ်ႉဢမ်ႇလူဝ်ႇလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းယဝ်ႉၼႆၵေႃႈမၼ်းၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈမေးတီႈ folder xml ၸႃႉဢၼ်ပဵၼ်
qwerty.xml qwerty_shift.xml ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵမ်ႈၼမ်တႄႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းမီးသွင်ၽႃႇသႃႇ
ယူႇ ၶလိပ်ႉယူႇထုပ်ႉ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းဢဝ်မႃးၽူတ်ႉၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်ၸၢမ်းတူၺ်း Emulator AVD မၼ်းၶႃႈ ႁဝ်း
ၸၢမ်း တူၺ်းဝႃႈၸွင်ႇမၼ်းတိုၵ်ႉ Error ယူႇႁိုဝ် သင် Error ယူႇၵေႃႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈၶႃႈ။

ၼႆႉပဵၼ်ၶလိပ်ႉဢၼ်ၸၢမ်းတူၺ်း AVD Emulator မၼ်းၶႃႈ။