Monday, May 12, 2014

သႂ်ႇၶူတ်ႉလွၵ်းၶီး့ၿွတ်ႇ

မိူဝ်ႈတွၼ်ႈ 16 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လၢႆးထႅင်ႈလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇၶီးၿွတ်ႇလူင်းၵႂႃႇ ၵူၺ်းၵႃႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉပေႃႉတႃႇလိၵ်ႈ
ၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းလႆႈ ၵွပ်ႈဝႃႈလွၵ်းၶူတ်ႉၶီးၿွတ်ႇတိုၵ်ႉပဵၼ်တႃႇလိၵ်ႈဢႅင်းၵလဵတ်ႈယူႇလႄႈ ၵမ်းၼႆႉၼင်ႇႁိုဝ်လွၵ်း
ၶီးၿွတ်ႇၼၼ်ႉတေၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼိၶူတ်ႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလူဝ်ႇလႆႈၵႄႈၶူတ်ႉၼႂ်းလွၵ်းၾၢႆး xml ၶႃႈ။

လၢႆးမၼ်းၼႆၵေႃႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်း folder > res > xml တီႈၾၢႆး file tai_kb.xml ယဝ်ႉၵေႃႈ double click
ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်းတေၸၢင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၵႄႈၶူတ်ႉတၢင်းၼႂ်းမၼ်းလႆႈ ၶႃႈတေလၢတ်ႈႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်ဢိတ်းၼိုင်ႈလွင်းၶူတ်ႉ
ၶီးၿွတ်ႇဢၼ်ပဵၼ်ၾၢႆး xml ပေႃးပဵၼ်ဢၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇၵွပ်ႉမႃးဝၢင်းလၢႆလၢႆၵူၺ်းၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်တႃႇလိၵ်ႈ
ဢႅင်းၵလဵတ်ႈၵူၺ်း တူဝ်ယၢင်ႇဢၼ်ႁဝ်းတေၵႄႈၶူတ်ႉ တူၺ်းဢဝ်ၸွမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ဢဝ်မႃးၼေၼႆႉၶႃႈ။

ပေႃးၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း file tai_kb.xml ယဝ်ႉႁဝ်းတေႁၼ်မိူၼ်ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ ပေႃးႁဝ်းယၢမ်ႈ modify ၶီးၿွတ်ႇမႃးယဝ်ႉ
ငၢႆႈၼႃႇ key android:codes="0x1078" ဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႈပဵၼ်မၢႆၶူတ်ႉတႃႇတူဝ်လိၵ်ႈတႆး တူဝ် ၸ ယဝ်ႈ သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈၵေႈၶူတ်ႉမၼ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ႁႂ်ႈမၼ်းၸေးၵူႈတူဝ်ဢၼ်လူဝ်မူၼ်ႉမေးၼၼ်ႉၶႃႈ ။

<Row>
        <Key android:codes="0x1078" android:keyLabel="ၸ" android:keyEdgeFlags="left"/>
        <Key android:codes="119" android:keyLabel="w"/>
        <Key android:codes="101" android:keyLabel="e"/>
        <Key android:codes="114" android:keyLabel="r"/>
        <Key android:codes="116" android:keyLabel="t"/>
        <Key android:codes="121" android:keyLabel="y"/>
        <Key android:codes="117" android:keyLabel="u"/>
        <Key android:codes="105" android:keyLabel="i"/>
        <Key android:codes="111" android:keyLabel="o"/>
        <Key android:codes="112" android:keyLabel="p" android:keyEdgeFlags="right"/>
    </Row>

ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈၶႂ်ႈဝၢင်းလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇတီႈလႂ်ၼႆၵေႃႈႁႂ်ႈသႂ်ႇၶူတ်ႉၸွမ်းတူဝ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉႁႂ်ႈမၼ်းထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ
လၢႆးသႂ်ႇၶူတ်ႉတႃႇလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉမီးလၢႆးသႂ်ႇလၢႆမဵဝ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်ၶႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ
ၶႃႈႁဝ်းတေသႂ်ႇၶူတ်ႉမၼ်းၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ "0x1078" သုၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈတူဝ် x လူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈၸင်ႇသႂ်ႇၶူတ်ႉ
1078 ၸွမ်း ။

ၼႆႉပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇၶူတ်ႉဢၼ်ၶႃႈၶိုင်ဝႆႉၶီးၿွတ်ႇ taikeyboard

<Row>
        <Key android:codes="0x1078" android:keyEdgeFlags="left" android:keyOutputText="ၸ" android:keyIcon="@drawable/t1_1" />
        <Key android:codes="0x1010" android:keyOutputText="တ" android:keyIcon="@drawable/t1_2" />
        <Key android:codes="0x107c" android:keyOutputText="ၼ" android:keyIcon="@drawable/t1_3" />
        <Key android:codes="0x1019" android:keyOutputText="မ" android:keyIcon="@drawable/t1_4" />
        <Key android:codes="0x1086" android:keyOutputText="ႆ" android:keyIcon="@drawable/t1_5" />
        <Key android:codes="0x1015" android:keyOutputText="ပ" android:keyIcon="@drawable/t1_6" />
        <Key android:codes="0x1075" android:keyOutputText="ၵ" android:keyIcon="@drawable/t1_7" />
        <Key android:codes="0x1004" android:keyOutputText="င" android:keyIcon="@drawable/t1_8" />
        <Key android:codes="0x101d" android:keyOutputText="ဝ" android:keyIcon="@drawable/t1_9" />
        <Key android:codes="0x107a" android:keyOutputText="ၺ" android:keyIcon="@drawable/t1_10" />
        <Key android:codes="0x1081" android:keyEdgeFlags="right" android:keyOutputText="ႁ" android:keyIcon="@drawable/t1_11" />
    </Row>

ပေႃးတူၺ်းၼႂ်း eclipse ၵေႃႈတေႁၼ်မိူၼ်ၼႆၶႃႈ

ၸၢမ်းလဵၼ်ႈၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်းတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈ ဢမ်ႇယၢပ်ႇဢမ်ႇငၢႆႈယဝ်ႉ ၵမ်ႉတွၼ်ႈတေမႃးၶႃႈႁဝ်းတေၼေလၢႆး
ၵႄႈၶူတ်ႉ java မၼ်းၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ