Saturday, July 26, 2014

လိင်ႉၵွင်ႉတုမ်ႇၼဵၵ်းႁႃၵၼ်

ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈမႃးထိုင်တွၼ်ႈထႅင်ႈတုမ်ႇၼဵၵ်းၵႃႇၸူးၵၼ်တၢင်းသွင်လွၵ်းၶီးၿွတ်ႇဢင်းၵိတ်း ၵႂႃႇႁႃႈလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇ "တႆး" ပေႃးယူႇတီႈလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇတႆးႁႂ်ႈၵျွၵ်းၵႂႃႇၸူးလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇ "ဢင်းၵိတ်း" မိူၼ်ႁဝ်းတဵၵ်းၵျွၵ်းၵႂႃႇၵျွၵ်းမႃး ၼၼ်ႉၶႃႈ မၼ်းတေပဵၼ်ၶီးၿွတ်ႇသွင်ၽႃႇသႃႇၼႂ်းၶီးၿွတ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ၽူႈၸႂ်ႉၵေႃႈသၢၵ်ႈသႃႇဢမ်ႇလႆႈလၢႆႈၵႂႃႇ လၢႆႈမႃး လၢႆးမၼ်းတေမိူၼ်ႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈတူၺ်းဢဝ်ၸွမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းဢဝ်မႃးၼေဝႆႉၸွမ်းၼႆႉၶႃႈ။

 ၵႂႃႇတီႈလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇတႆး tai_kb.xml လႄႈ tai_kb_shift.xml ႁဝ်းတေထႅင်ႈတုမ်ႇၼဵၵ်းၵျွၵ်းမႃးၸူးလွၵ်း ၶီးၿွတ်ႇဢင်းၵိတ်း။

 ထႅင်ႈၶူတ်ႉလူင်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်းမေးပႃးပိူဝ်းသဵၼ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇတုမ်ႇၼဵၵ်းၸိူင်ႉၼင်ႇတွၼ်ႈပူၼ်ႉမႃးဢၼ်လႆႈ လၢတ်ႈလွင်ႈမူၼ်ႉမေးၼၼ်ႉလူင်းၵႂႃႇၶႃႈ။

 ပေႃးထႅင်ႈလူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ႁႂ်ႈပိၼ်ႇတီႈ android:keylabel=Tai" ၼၼ်ႉၶိုၼ်းမႃးပဵၼ် "Eng" ၶႃႈ၊ လွင်ႈၶီး android:codes="-6" ဢၼ်ၸႂ်ႉတႃႇၵျွၵ်းၵႂႃႇ ၵျွၵ်းမႃးၼၼ်ႉလုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃးၼႆၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်မိူဝ်ႈႁဝ်းထႅင်ႈ ၶူတ်ႉလူင်းၵႂႃႇၼႂ်း file java ၼၼ်ႉၶႃႈ။

ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈလၢတ်ႈလႆႈဝႃႈတွၼ်ႈတႃႇၶီးၿွတ်ႇၼိုင်ႈဢၼ် ဢၼ်ၶႃႈလႆႈတႅမ်ႈၼေလၢႆးၶူင်သၢင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉၼႆ ၵေႃႈၸမ်တေဢွင်ႇယဝ်ႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈတွၼ်ၼိုင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႈ မၼ်းတေပဵၼ်လွင်ႈသင်ၼႆၵေႃႈ ပႂ်ႉတူၺ်းၶႃႈလႄႈ။