Sunday, July 27, 2014

ၸၢမ်းၶီးၿွတ်ႇမႂ်ႇ kamjing

ဝၢႆးလႆႈမေးႁၢင်ႈၾၢင်လွၵ်းၶီးၿွတ်ႇတီႈၾၢႆးလ် *.xml ၵေႈၶူတ်ႉ ထႅင်ႈၶူတ်ႉ java ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းမႃး ၸၢမ်းတူၺ်းလူးဝႃႈၸွင်ႇမၼ်းတေဢွင်ႇၸႂ်ႉၵၢၼ်လႆႈႁိုဝ် လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈၶီးၿွတ်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶိုင်ၼၼ်ႉဢွင်ႇယဝ်ႉ  ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵၢၼ်ၸၢမ်းတူၺ်း test ၼိူဝ် emulator AVD android ၼၼ်ႉၵေႃႈလမ်ႇလွင်ႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ပေႃးႁဝ်းၶူင်သၢင်ႈဢဵပ်ႉမဵဝ်းလႂ်မဵဝ်းၼိုင်ႈလႆႈယဝ်ႉ လွင်ႈၵၢၼ်ၸၢမ်းတူၺ်းၼၼ်ႉတေလႆႈႁူႉဝႃႈ   မၼ်းၸႂ်ႉလႆႈ ဢမ်ႇ ၸႂ်ႉလႆႈ လူဝ်ႇမေးတီႈလႂ်ထႅင်ႈဝႃႈၼၼ်ၶႃႈ ဢုပ်ႇယၢဝ်းၵမ်ႉတေမိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈပႅတ်ႈထႅင်ႈ၊  မႃးႁဝ်းတူၺ်းၶလိပ်ႉဝိၻီး ဢူဝ်ၸွမ်းၵၼ် တူၺ်းဝႃႈၸွင်ႇမၼ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇႁိုဝ်ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇ ပေႃးဢမ်ႇ သၢင်ႇထုၵ်ႇထုၵ်ႇလီမူၼ်ႉမေးတီႈ လႂ်ထႅင်ႈ။