Saturday, August 30, 2014

Add glyph group

တွၼ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶႃႈတႅမ်ႈၼေတူဝ်ယၢင်ႇလၢႆးတႅမ်ႈသၶြိပ်ႉ တိုတ်ႉၼိုင်ႈ တိုတ်ႉသွင်ၵျွၵ်းၶၢႆႉၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်
ယၢဝ်းမၼ်းၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉတေတႅမ်ႈလၢႆးတၢင်ႇၸိုဝ်ႈၸုမ်ႇ Group မၼ်း ႁႂ်ႈမၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈတၢင်းၸုမ်ႇ ဢမ်ႇ
မိူၼ်ၵၼ်တၢင်းႁဝ်းတႅမ်ႈသႂ်ႇၵမ်းတူဝ် ၵမ်းတူဝ် လၢႆးၼႆႉႁဝ်းတေႁၼ်ဝႃႈ ၸုမ်ႇၸုမ်းဢၼ်ႁဝ်းတၢင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ
တေၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵူႈတူဝ်မိူၼ်ၵၼ် ပုင်ႇမႃႇႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈတိုတ်ႉၼိုင်ႈ တိုတ်ႉသွင်ၵျွၵ်းၶၢႆႉၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယၢဝ်း သင်
ၸိူဝ်းဝႃႈမၼ်းမီးၸုမ်ႇ ၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉယူႇတၢင်းၼႃႈတိုတ်ႉ ႁႂ်ႈတိုတ်ႉၼၼ်ႉၵျွၵ်းၶၢႆႉၵႂႃႇပဵၼ်တိုတ်ႉယၢဝ်းၵူႈတူဝ်
လၢႆးမၼ်း။

ပိုတ်ႉ ms volt ယဝ်ႉၵေႃႈလွၵ်းတၢင်းၵႂႃသုတ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတႂ်ႈတဵၵ်းတီႈ Add Glyph Group တၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်း ulong ၸိူင်ႉၼင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ။

တဵၵ်းသွင်ၵမ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း glyph group ulong  ဢၼ်ႁဝ်းတၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းမႂ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈတဵၵ်းတီႈ edit glyph group တွၼ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇလၢၵ်ႈၸၼ်ဢဝ်တူဝ်လိၵ်ႈမႃးသႂ်ႇၼႂ်းၸုမ်ႇ ၼႂ်းၸုမ်း ulong ၼၼ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉပေႃးတေၸႂ်ႉ glyph group ulong ၼႆၸိုင် တၢင်းၼႃႈ Context before | ႁႂ်ႈလႆႈသႂ်ၶိူင်ႈမၢႆ <> လူင်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ ယဝ်ႉၵေႃႈတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ group လူင်းၼႂ်းၵေႈၵၢင်မၼ်း ပွင်ႇဝႃႈတိုတ်ႉၵျွၵ်းၶၢႆႉၵႂႃႇပဵၼ်တိုတ်ႉ ယၢဝ်း ပေႃးမီး glyph group ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇတၢင်းၼႃႈ ၵူႈတူဝ်တူဝ်ဢၼ်ႁဝ်းၸၼ်မႃးသႂ်ႇၼႂ်း group ပေႃး ၺႃးတိုတ်ႉ မၼ်းတေၵျွၵ်းၶၢႆႉၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယၢဝ်းၵမ်းလဵဝ်ႈ လၢႆးၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းထႅင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈလူင်းၼႂ်း group ၵေႃႈမၼ်းတေထႅင်ႈလူင်းၵႂႃႇႁၢင်းၵူၺ်းမၼ်း ႁဝ်းထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႆၵေႃႈမၼ်းတေထွၼ်ႁၢင်းၵူၺ်း သႃႇၸႂ်ႁဝ်း။

ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ ယႃႇလိုမ်းလၢၵ်ႈၸၼ်မႃးသႂ်ႇတီႈ Standard Ligature <liga> ၶႃႈ သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈ Export Project မၼ်းဝႆႉ ၵမ်းလိုၼ်းတေႁွင်ႉဢဝ်ၶိုၼ်းငၢႆႈငၢႆႈ သင်ဝႃႈမၼ်း error ႁူင်ႈႁၢႆၵႂႃႇ။

ပေႃးတဵၵ်း Export > Export Project ယဝ်ႉ ယႃႇလိုမ်းတၢင်ႇၸိုဝ်ႈပၼ်ၸွမ်း မၼ်းတေမီးၸိုဝ်ႈၶိူဝ်းမၼ်းဝႃႈ *.vtp

သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈၵႂႃႇတီႈ File > Ship Font တွၼ်ႈတႃႇပဵၼ်ၵၢၼ် compile font ႁဝ်း ႁဝ်းတေၵႂႃႇၸၢမ်းတူၺ်း။ ပေႃးမၼ်းထၢမ်ၸိူင်ႉၼႆ ၵေႃႈတဵၵ်း ok


မၼ်းတေထၢမ်ၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈ တဵၵ်း ok

ၶဝ်ႈၵႂႃႇတူၺ်းၼႂ်းၾူလ်းၻိူဝ်ႈ တေႁၼ်မီးၾၢႆး *.vtp ပေႃႇၶိုၼ်ႈမႃးၾၢႆးၼိုင်ႈ ၾၢႆးၼႆႉပဵၼ်ၾၢႆးဢၼ်ႁဝ်းသူင်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်းၵႆႈ ယႃႇႁႂ်ႈႁၢႆ ႁဝ်းတေလႆႈႁွင်ႉၸႂ်ႉမၼ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း။

ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸၢမ်းတူၺ်းလူးဝႃႈမၼ်းၸွင်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိုဝ်။

ၸၢမ်းပေႃႉတူၺ်း ၸွင်ႇမၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိုဝ်။
ႁႂ်ႈလႆႈဢွင်ႇမႅင်ႇၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈ။
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။