Tuesday, August 12, 2014

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၶိုင်ၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉ

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈတႃႇၶိုင်ၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉမီးၼင်ႇၼႆၶႃႈၼိုင်ႈ ၸၼ်ႁၢင်ႈၾွၼ်ႉ တႅမ်ႈႁၢင်ႈၾွၼ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉဢဝ်ၵမ်းတႅမ်ႈသေတႅမ်ႈၼိူဝ်ၸေႈၶၢဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ
ဢဝ် ပြူဝ်းၵြႅမ်းၸၼ်ႁၢင်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇပြူဝ်းၵြႅမ်း Adobe flash ၶႃႈ တူဝ်ၶႃႈၵေႃႈၸႂ်ႉလၢႆးၼႆႉယဝ်ႉ ၵမ်းတေ
လၢတ်ႈၶေႃႈ လီလွင်ႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉပြူဝ်းၵြႅမ်းၼႆႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁၢင်ႈၾွၼ်ႉတီႈၸေႈၶၢဝ် ပေႃးၸၼ်ႁၢင်ႈထုၵ်ႇၸႂ်
ယဝ်ႉ တေလႆႈသၵႅၼ်း scan ၶဝ်ႈၼႂ်းၶိူင်ႈၶွမ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၶႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈၸင်ႇၵွႆႈမေးႁႂ်ႈႁၢင်ႈလီ တွၼ်ႈ
တႃႇၵေႃႉဢၼ်ဢဝ် fontlab studio လႄႈ fontceator ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးမေႃၸၼ်ႁၢင်ႈၼၼ်ႉပြူဝ်းၵြႅမ်း
ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈၶႃႈတေႉ မိူၼ်ႁၢင်ႈဝႃႈလၢႆးဢၼ်ဢဝ် adobe flash ၸၼ်ႁၢင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ
မိူၼ်တေလႆႈလႅတ်းလိူဝ်ၼႂ်းပြူဝ်ၵြႅမ်းယူႇၼင်ႇ ၵဝ်ႇ။

သွင် ပြူဝ်းၵြႅမ်းဢၼ်ၶူင်ၾွၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ် fontlab studio , fontcreator , fontforce မီးထႅင်ႈ
လၢႆတူဝ် ၵူၺ်းၵႃႈၶႃႈၸႂ်ႉဝႆႉ fontcreator ၶႃႈၵေႃႈတေၼေပၼ်တီႈၼိူဝ်ပြူဝ်းၵြႅမ်းၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ သင်ဝႃႈဢမ်ႇ
ၵုမ်ႇထူၼ်ႈၼႆ ၵေႃႈၶႃႈတေလႆႈၸႂ်ႉပႃး fontlab studio ယူႇ ပြူဝ်းၵြႅမ်းၸိူဝ်ႉၼႆႉပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇၶူင် ၾွၼ်ႉ
ၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ တေႇဢဝ်ၸၼ်ႁၢင်ႈၾွၼ်ႉ import ၶႅပ်းႁၢင်ႈၾွၼ်ႉဢၼ်ႁဝ်းၸၼ်ႁၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း
ပြူဝ်းၵြႅမ်း ယဝ်ႉၵေႃႈမၵ်းမၼ်ႈၶူတ်ႉမၼ်းလူင်းၵႂႃႇ ၵေႈတူဝ်ယႂ်ႇတူဝ်လဵၵ်ႉ ဝႆႉဝွင်ႇထီႇႁၢင်ႇၵေႃႈယူႇၼႂ်းၼႆႉ
လၢႆလၢႆ ယဝ်ႈၶႃႈ။

သၢမ် တႅမ်ႈသၶြိပ်ႉ opentype ဢၼ်ၼႆႉၶႃႈၸႂ်ႉဝႆႉ ms volt ပဵၼ်ၶၼ်ႈတွၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾွၼ်ႉႁဝ်းၶဝ်ႈပိူင်ယူႇၼိ
ၶူတ်ႉ တူဝ်ဢေ တူဝ်ဢႄ တူဝ်သွၼ်ႉ လဵ်ပ်ႈဢွၼ်ႇ လဵပ်ႈလူင် တူင်ႇၶႆႇပႃ လၢႆးၸႂ်ႉၵႂၢမ်းသင်ႇ ယူႇၼႂ်းၼႆႉမူတ်း
ယဝ်ႉၶႃႈ။

သီႇ ၸၢမ်းတူၺ်းၼိူဝ်ပြူဝ်းၵြႅမ်း font creator ၸၢမ်းတူၺ်းၼိူဝ်ၿရၢဝ်းသိူဝ်ႈ လႄႈဢိၵ်ႇပႃးတင်း microsoft
office ဢမ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈပိုၼ်ၽေႈပၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၸၢမ်းတူၺ်း
မီးယူႇသီႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။