Thursday, August 21, 2014

export ဢွၵ်ႇပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

ဝၢႆးလႆႈၸၼ်ႁၢင်ႈ တူဝ်မေႈလိၵ်ႈတႆး တူဝ် "ၵ" "ၶ" ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈလူဝ်ႇသူင်ႇဢွၵ်ႇၶႅပ်း
ႁၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ႁဝ်းၸၼ်ႁၢင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈ ၶႃႈတေဢမ်ႇၼေလၢႆးၸၼ်မၼ်းၼမ် ၵမ်ႉတေဝႃႈမဵဝ်းၼႆႉ
ၵူၺ်းၵေႃႈမႃးၼေလၢႆးမၼ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း ၶၢၼ်ႉႁၼ်ဢိူဝ်ႈ ၵူၺ်းပေႃးဢမ်ႇၼေလႃးလႃး မၢင်ၸိူဝ်းၸႃႉဢၼ်
ပႆႇပွင်ႇၸႂ်သမ်ႉဝႃႈ ၼေလၢႆးမၼ်းပွတ်းၼႃႇလူး ၽႂ်တေႁူႉလၢႆးမၼ်းသဵင်ႈ သမ်ႉဝႃႈၼၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်သင်ၶႃႈ
ၶိုင်မွၵ်ႈတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇဢိတ်းဢီႈၵူၺ်းၵေႃႈတေလႆႈယူႇ မွၵ်ႈဢမ်ႇႁၢင်ႈႁၢႆႉၼၼ်ႉၶႃႈၵႂႃႈ!!! တွၼ်ႈၼႆႉၶႃႈတေ
ၸၼ်ႁၢင်ႈမၼ်းထႅင်ႈတူဝ်ၼိုင်ႈ ၶႃႈတေၸၼ်ႁၢင်ႈတူဝ် "င" ယဝ်ႉၵေႃႈႁဝ်းတေသူင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇမႃး
ယဝ်ႉ သိုပ်ႇတူၺ်းၶႃႈလႄႈ။

ၶဝ်ႈပြူဝ်းၸဵၵ်ႇႁဝ်းၶိုၼ်း သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈတဵၵ်းတီႈၶီးၾြဵမ်းတၢင်းသုင်ၼၼ်ႉၶႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈလိူၵ်ႈလူင်းမႃးတီႈ
Insert Keyframe ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈလၢႆးလတ်းမၼ်း တဵၵ်းတုမ်ႇ f6 တီႈလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈ
ငၢႆႈလိူဝ် မၼ်းတေမီး keyframe ထႅင်ႈမႃးဢၼ်ၼိုင်ႈ။

တီႈၶီးၾြဵမ်းဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၸၼ်ႁၢင်ႈတူဝ် "င" သႂ်ႇလူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ပေႃးၶႂ်ႈတူၺ်းၶိုၼ်း ၾြဵမ်း
1 2 3 ၼႆၵေႃႈတီႈၶီးၾြဵမ်းၼၼ်ႉ ၸၼ်မဝ်ႉသ်လိူၼ်ႈၵႂႃႇလိူၼ်ႈမႃးၵေႃႈလႆႈ ႁဝ်းတေႁၼ်ဝႃႈမီးၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ဢၼ်ႁဝ်းၸၼ် ဝႆႉယဝ်ႉသၢမ်တူဝ် မီးတူဝ် ၵ ၶ င ယဝ်ႉ။

ၶႃႈၼေလၢႆးၸၼ်ႁၢင်ႈဝႆႉသၢမ်တူဝ်ၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းတေသူင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။
လၢႆးမၼ်း >> ၵႂႃႇတီႈ New > Export > Export Movie ဢမ်ႇၼၼ်တဵၵ်းတုမ်ႇၼဵၵ်းတီႈ
ၶီးၿွတ်ႇ Ctrl+Alt+Shift-s ၵေႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ

တေမီးလွၵ်းၼႃႈတၢင်ႇပေႃႇဢွၵ်ႇမႃးတႃႇတေသူင်ႇၶႅပ်ႈႁၢင်ႈၼႂ်းပြူဝ်းၸဵၵ်ႇႁဝ်းၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈတေႉ
ဢဝ်ဝႆႉတီႈၼႃႈၸေႃးၻဵတ်ႉထွပ်ႇၵူၺ်းၶႃႈ ႁႃငၢႆႈ တၢင်းတႅမ်ႇတီႈလွၵ်း filename တၢင်ႇၸိုဝ်ႈၵမ်ႈၵျိူၵ်ႈ
တီႈ Save as type ၼၼ်ႉႁႂ်ႈလႆႈလိူၵ်ႈဢဝ် GIF Sequence (*.gif) ၶႃႈ။

ပေႃးႁၼ်မိူၼ်ၼႆၵေႃႈ သိုပ်ႇတဵၵ်း OK

တေႁၼ်ဝႃႈၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၸၼ်ႁၢင်ႈၼႂ်းပြူဝ်းၸဵၵ်ႇၼၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼႆယဝ်ႈ မၼ်းမီးၸိုဝ်ႈ
ၶိူဝ်းမၼ်းဝႃႈ *.gif

ႁၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈတႆးဢၼ်လႆႈၸၼ်ႁၢင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈသူင်ႇဢွၵ်မႃးပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ "ၵ" "ၶ" "င"


တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈၵၢၼ်ၼေလၢႆးၸၼ်ႁၢင်ႈတူဝ်မေႈလိၵ်ႈတႆးၼႆၵေႃႈတေတႅမ်ႈမွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ
သိုပ်ႇတေႃႇၼႆႉ ထႅင်ႈၼႆၵေႃႈၶႃႈႁဝ်းတေတႅမ်ႈၼေလၢႆးဢဝ်ၶဝ်ႈၼႂ်း program fontcreator
တွၼ်ႈတႃႇတေၶူင်ၾွၼ်ႉ။

ႁႂ်ႈလႆႈယူႇလီၵတ်းယဵၼ်သေၵမ်း။