Thursday, August 21, 2014

တူၺ်းလၢႆးတင်ႈၵႃႈ firefox

ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ဢၼ်ယၢမ်ႈလူင်းၸေႃးၵျီႇမႃးယဝ်ႉဢမ်ႇမုင်ႈႁၼ်ယူႇၼိၶူတ်ႉၼႂ်း firefox ၼႆၸိုင် တူၺ်းၸွမ်း
လၢႆးတင်ႈၶႃႈတႆႉတူၺ်းၶႃႈ ယူဝ်ၸၢင်ႈလႆႈ။


ပေႃးဢမ်ႇႁၼ်ၸႅင်ႈလီ ၶဝ်ႈတူၺ်းၸွမ်းလိင်ႉၼႆႉၶႃႈ။ >> ၵႂႃႇတူၺ်းတီႈၼႆႈ