Sunday, September 21, 2014

Script လဵပ်ႈဢွၼ်ႇ (ၼိုင်ႈ)

မိူဝ်ႈတွၼ်ႈဢွၼ်ၼႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းလႆႈတႅမ်ႈသၶြိပ်ႉလွင်ႈ ရ လဵပ်ႈၵၼ်မႃးယဝ်ႉၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈတူဝ်မေႈလိၵ်ႈတႆးႁဝ်း ၼၼ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈတူဝ်လိၵ်ႈမၼ်းၽဵင်ႇၵၼ်မူတ်း မၼ်းမီးတၢင်းႁၢင်ႈတူဝ်ၵႂၢင်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇ တ ထ ၼ ၽ ၸႃႉၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈယင်းမီးတူဝ်လိၵ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်ၵႅပ်ႈ တူဝ်ယၢင်ႇၼင်ႇတူဝ် "ၵ" "ၶ" "င" ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ ၵူၺ်းလဵပ်ႈၼႂ်းလွၵ်းယူႇၼိၶူတ်ႉၼၼ်ႉမီးတူဝ်လဵဝ်ၵူၺ်း ၼင်ႇႁိဝ်တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈတၢင်းတူဝ်ၵႅပ်ႈ တူဝ်ၵႂၢင်ႈ ႁဝ်း မႃးတူၺ်းလၢႆးမၼ်းၶႃႈ တူၺ်းၸွမ်းတူဝ်ယၢင်ႇဢၼ်လႆႈၽူတ်ႉဝႆႉၼႆႉၸွမ်းၶႃႈ။

ၸၢမ်းတူၺ်းယဝ်ႉ တေႁၼ်ဝႃႈပေႃးပဵၼ်တူဝ် တ ၽ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ရ လဵပ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈထုၵ်ႇယဝ်ႉ ၵူၺ်းပေႃး ပဵၼ်တူဝ်မေႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းတူဝ်ၵႅပ်ႈၼၼ်ႉ တေႁၼ်ဝႃႈ ရ လဵပ်ႈမၼ်းဢမ်ႇႁူတ်းလူင်းမႃးငၢမ်ႇၵၼ်။

တေလႆႈဢဝ်လဵပ်ႈလူင် ၵျွၵ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇၸူးလဵပ်ႈဢွၼ်ႇၸိူင်ႉၼႆ
တီႈပွင်ႇၼႂ်းသၶြိပ်ႉ glyph436 ၵျွၵ်းၶၢႆႉၵႂႃႇပဵၼ် glyph344 မိူဝ်ႈႁဝ်းပေႃႉတူဝ်မေႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းတူဝ်ၵႅပ်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇ တူဝ် "ၵ" "ၶ" "င" ၼၼ်ႉၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼေၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢဝ်သႂ်ႇၸွမ်းၵၼ်ပဵၼ်ၸုမ်ႇၸိူင်ႉၼင်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းထႅင်ႇသႂ်ႇဝႆႉတီႈလွၵ်းတၢင်းၵႂႃမိုဝ်းသုတ်းၼၼ်ႉၶႃႈ <cons_shot>

ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈတေလႆႈတႅမ်ႈသၶြိပ်ႉပူးၵၼ်ထႅင်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇသင်ဝႃႈတူဝ်လိၵ်ႈၸႃႉတူဝ်ၵိတ်ႇၼၼ်ႉၺႃးသႂ်ႇလဵပ်ႈ ဢွၼ်ႇယဝ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းသုတ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇတၢင်းၼႃႇတူဝ်မေႈလိၵ်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ဢေလႄႈဢႄ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ တူၺ်းၸွမ်းတူဝ်ယၢင်ႇဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ။

ပေႃးတႅမ်ႈယဝ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈယႃႇလိုမ်းသူင်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉသၶြိပ်ႉ *.vtp ၵူဝ်သၶြိပ်ႉမၼ်းႁၢႆၶႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈယႃႇလိုမ်ႇးလၢၵ်ႈ ၸၼ်မႃးထႅင်ႈသႂ်တီႈလိၵႃႈ liga လွၵ်းတၢင်းသၢႆႉႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ ၵမ်ႉတေဝႃႈႁဵတ်းသင်လႄႈမၼ်းဢမ်ႇၵျွၵ်းၶၢႆႉပၼ် လႃႇၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတေႁၼ်ဝႃႈတူဝ် "ၵ" "ၶ" လဵပ်ႈမၼ်းငၢမ်ႇၵၼ် လီယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတူဝ် "ပ" "ဝ" ၼၼ်ႉယင်းပႆႇႁူတ်းၵႅပ်ႈလူင်း ၵွပ်ႈဝႃႈႁဝ်းယင်းဢမ်ႇလႆႈထႅင်ႈသႂ်ႇၼႂ်းၸုမ်ႇ ဢၼ်လႆႈၸႅၵ်ႇၽေတူဝ်မေႈလိၵ်ႈ တူဝ်ၵႅပ်ႈ တူဝ်ၵႂၢင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈၵႂႃႇထႅင်ႈသႂ်ႇႁႂ်ႈမၼ်းၸေးၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈယူႇလီမီးငိုၼ်းၵၼ်းသေၵမ်း။