Thursday, October 2, 2014

ဢႅပ်ႉ Apack.apk

တွၼ်ႈတႃႇဢႅပ်ႉ Apack.apk ဢၼ်ၼႆႉ ဢဝ်ဝႆႉတူၺ်းၶူတ်ႉတႃတေသမၵ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းဢိၼ်းတိူဝ်းၼဵတ်ႇၼိူဝ်ၼႅင်ႈ ၶၢႆႇၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် မိူင်းထႆး 3 ၸဝ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇ Ais Dtac လႄႈ Truemove h ၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးၾွၼ်ႉ ယူႇၼိၶူတ်ႉၵေႃႈတူၺ်းလႆႈ ၶႃႈၾင်ၾွၼ်ႉမၼ်းမႃးၸွမ်းဢႅပ်ႉၽလိၶေးၶျၼ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တူၺ်းၶူတ်ႉမၼ်းလီလီ ယဝ်ႉၵေႃႈတဵၵ်းသူင်ႇဢဝ်ႁၢင်းၽႂ်ႁၢင်းမၼ်း။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။ၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈ။