Thursday, October 9, 2014

Script ရ လဵပ်ႈဢွၼ်ႇ(သွင်)

ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈ Script ရ လဵပ်ႈဢွၼ်ႇထႅင်ႈၶႃႈ မိူဝ်ႈတွၼ်ႈဢွၼ်ၼႃႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈတႅမ်ႈလၢႆး ၶၢႆႉ ရ လဵပ်ႈလူင် မႃးပဵၼ်လဵပ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ရ လဵပ်ႈမၼ်းတိုၵ်ႉပဵၼ် ရ လဵပ်ႈဢွၼ်ႇယူဝ်းယူဝ်းၵူၺ်း သင်ဝႃႈႁဝ်းပေႃႉမေႈၵပ်းငဝ်ႈလူင်းၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇ တူဝ်တၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉပေႃးၼႆၸိုင် မၼ်းတေၵႂႃႇတဵင်သွၼ်ႉၵၼ် ဢမ်ႇႁၢင်ႈလီ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းၵေႃႈၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၶႃႈ ၵြ သင်ဝႃႈႁဝ်းပေႃႉမေႈၵပ်းငဝ်ႈ "ဢိ" လူင်းၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ မၼ်း တေၵႂႃႇႁွင်ႉဢဝ် ရ လဵပ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈတႅပ်းႁူဝ်မၼ်းဢွၵ်ႇဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈ တူဝ်ယၢင်ႇ။
ၵြိ ၶြိ ငြိ ပြီ လၢႆးမၼ်းတႅမ်ႈမၼ်းၼႆၵေႃႈဢမ်ႇယၢပ်ႇ တူၺ်းဢဝ်ၸွမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈလၢႆးတႅမ်ႈသၶြိပ်ႉၼႆႉၶႃႈ။

glyph344 -> glyph345 ရ လဵပ်ႈၵျွၵ်းၶၢႆႉၵႂႃႇပဵၼ် ရ လဵပ်ႈဢၼ်လႆႈမေးႁူဝ်မၼ်းဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈ။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈတၢင်းတႅမ်ႇဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉတီႈ Contex Befor | context After တၢင်းလင်သဵၼ်ႈ | သႂ်ႇဝႆႉ <cons_shot> glyph198 ပွင်ႇဝႃႈ ရ လဵပ်ႈဢွၼ်ႇၵျွၵ်းၶၢႆႉၵႂႃႇပဵၼ် ရ လဵပ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းပဵၼ်မဵဝ်းဢၼ်လႆႈတႅပ်း ႁူဝ်မၼ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈႁဝ်းပေႃႉတူဝ်မေႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းတူဝ်ၵိတ်ႇလႄႈ ႁဝ်းပေႃႉမေႈၵပ်းငဝ်ႈၸိူဝ်းပဵၼ်တူဝ် တၢင်ႇၼၼ်ႉလူင်းၵႂႃႇ။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈႁႂ်ႈလႆႈတွင်းသိမ်းဝႆႉ save ယဝ်ႉၵေႃႈယႃႇလိုမ်းသူင်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်ၾၢႆးလ် *vtp ဝႆႉ ၵူဝ်လႆႈလိုမ်း ယဝ်ႉၵေႃႈၵႂႃႇၸၢမ်းတူၺ်းဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸွင်ႇမၼ်းလႆႈယဝ်ႉႁိုဝ်။

ၸွမ်းၼင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်လႆႈသႂ်ႇမႃးၼႆႉတေႉ လႆႈယဝ်ႉၶႃႈ ရ လဵပ်ႈဢွၼ်ၼႆၵေႃႈလႆႈသုတ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇပဵၼ် ရ လဵပ်ႈၸိူဝ်း ဢၼ်လႆႈတႅပ်းႁူဝ်မၼ်းဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈယင်းႁၼ်တူင်ႇၶႆႇပႃးယူႇ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းႁိုဝ်ၼႆထႅင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇတေပူတ်းတူင်ႇၶႆႇပႃၼႆၵေႃႈ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈတေၶႂ်ႈႁွင်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဢေႃႁဝ်းႁူႉလၢႆးမၼ်းယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈပႆႇပွင်ႇၼႆၵေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းတေဢဝ်မႃးသိုပ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉပၼ်ထႅင်ႈယူႇၶႃႈ။

သိုပ်ႇလဵၼ်ႈ သိုပ်ႇၸၢမ်းတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈ။
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။