Friday, October 17, 2014

Script liga ျ+ွ= ျွ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်းၼႆႉၶႃႈႁဝ်းတေမႃးတႅမ်ႈၼေလၢႆးတႅမ်ႈ Script ဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ liga ၼၼ်ႉၶႃႈ ပဵၼ်တူဝ်သွၼ်ႉ ယ သွၼ်ႉ ျ လႄႈတူဝ် ဝ ႁွႆႈၶႃႈ သွင်တူဝ်ၼႆႉပေႃႉပေႃႉႁူမ်ႈၵၼ်တေဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ် liga ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။

တူဝ်ယၢင်ႇ ၵျွင်း ၶျွင်း ငျွင်း ပျွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ လၢႆးတႅမ်ႈမၼ်းဢမ်ႇယၢပ်ႇ တူၺ်းၸွမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉၶႃႈ။

ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉႁၢင်ႈတူဝ်ၾွၼ်ႉဢၼ်တေဢွၵ်ႇမႃးၸိူင်ႉၼႆဝႆႉ။


Script မၼ်းၼႆၵေႃႈမိူဝ်းလႂ်ႁဝ်းပေႃႉ -ျ -ွ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်-ျွ ၶႃႈ

တၢင်ႇၸိုဝ်ႈ Script ဢၼ်ႁဝ်းပွင်ႇၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈတႄႉ ၶႃႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈ script မၼ်းဝႃႈ kya_wa ဝႃႈၼႆႉၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈတႅမ်ႈ script မၼ်းလူင်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ

 glyph212 glyph214 -> glyph351 ၾၢႆႇတႅမ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂ်ႇသၶြိပ်ႉသင်လူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈၶႃႈ။
တီႈပွင်ႇမၼ်း မိူဝ်းႁဝ်းပေႃႉ glyph212 လႄႈ glyph214 လူင်းၵႂႃႇ ႁႂ်ႈမၼ်းလၢႆႈပိၼ်ႇပဵၼ် glyph351 ဢၼ်ႁဝ်း လႆႈႁဝ်းႁွင်ႉၸႂ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈ။
 မီးၵႃႈၼႆႉၵူၺ်းသၶြိပ်ႉမၼ်း သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈၸၢမ်းတူၺ်းလူးဝႃႈမၼ်းၸွင်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိုဝ်?။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။