Monday, November 17, 2014

Script တိုတ်ႉ/ႁွႆႈ/ၵႂၢႆႉတႂ်ႈ ဝေႈႁၢင်တူဝ်လိၵ်ႈ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈမိူဝ်ႈၼႆႉတေပဵၼ် Script တွၼ်ႈတႃႇဝေႈႁၢင်တူဝ်လိၵ်ႈၸိူဝ်းပဵၼ်တူဝ်မေႈလိၵ်ႈဢၼ်မီးႁၢင်ယၢဝ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၾ ႁ ၸိူဝ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈ မိူဝ်ႈႁဝ်းတႅမ်ႈတိုတ်ႉ ႁွႆႈ ၵႂၢႆႉလူင်းၵႂႃႇ မၼ်းတေၵႂႃႇတဵင်သွၼ်ႉသႂ်ႇႁၢင်တူဝ်လိၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးႁၢင်းယၢဝ်းၸိူင်ႉၼင်ႇ ႁု ႁူ ၾႂ ၾွ ၼႆႉၶႃႈ၊ မၼ်းတေဢမ်ႇႁၢင်ႈလီ ၼင်ႇႁိုဝ်ၾွၼ်ႉတေႁၢင်ႈလီ ဢမ်ႇတဵင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းမီးလၢႆးမၼ်းယူႇၶႃႈ ဢမ်ႇယၢပ်ႇ တူၺ်းၸွမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းၼေဝႆႉၸွမ်းၶႃႈ။

မိူဝ်ႈႁဝ်းႁဝ်းပႆႇတႅမ်ႈ Script လူင်းၵႂႃႇ တေႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ တူဝ်တိုတ်ႉ ႁွႆႈ ၵႂၢႆႉ တေတဵင်သွၼ်ႉသႂ်ႇႁၢင်တူဝ်လိၵ်ႈ ဢမ်ႇႁၢင်ႈလီ။


ၶႃႈလိုမ်းပူတ်းတူင်ႇၶႆႇပႃမၼ်းဢွၵ်ႇတီႈတိုတ်ႉၼိုင်ႈ တိုတ်ႉသွင်ၼၼ်ႉၶႃႈ ၶႃႈတေပူတ်းတူင်ႇမၼ်းဢွၵ်ႇၵွၼ်ႇ လၢႆးမၼ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပူတ်းတူင်ႇၶႆႇပႃဢွၵ်ႇ ပေႃႉတူဝ်မေႈၵပ်းငဝ်ႈ တိုတ်ႉၼိုင်ႈ/သွင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈႁႂ်ႈမၼ်းၵျွၵ်း ၶၢႆႉၵႂႃႇၸူးတိုတ်ႉၼိုင်ႈ/သွင် ဢၼ်လႆႈပူတ်းတူင်ႇၶႆႇပႃမၼ်းၼၼ်ႉဢွၵ်ႇၵွၼ်ႇၶႃႈ တူၺ်းၸွမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၶႃႈ။

ဝၢႆးပူတ်းတူင်ႇၶႆႇပႃတီႈတိုတ်ႉၼိုင်ႈ/သွင် ယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉၸိုင် ႁႂ်ႈထႅင်ႈ script လူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈ။
Script မၼ်း glyph424 -> glyph502
                glyph425 -> glyph503

ပွင်ႇဝႃႈႁႂ်ႈတိုတ်ႉဢၼ်လႆႈပူတ်းတူင်ႇ ၶၢႆႉၵႂႃႇၸူး glyph ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈမေးသုတ်ႈၶၢႆႉႁၢင်မၼ်းပၢႆႈၵႂႃႇ တၢင်းလင်ထႅင်ႈၶႃႈ တူဝ်ၼႆႉတေလႆႈ ထႅင်ႈသႂ်ႇလူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈ လွင်ႈႁႂ်ႈမၼ်းသုတ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၼႆၵေႃႈၵမ်ႈၸႂ် ႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇမေးဢဝ်တီႈၼိူဝ် program ဢၼ်ႁဝ်းၶိုင်ၾွၼ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတၢင်းတႅမ်ႇၼၼ်ႉ တၢင်းၼႃႈၶိူင်ႈမၢႆ | ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်တူဝ်မေႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်ႁၢင်ယၢဝ်းၼၼ်ႉပေႃႉလူင်းၵႂႃႇ တူဝ်ယၢင်ႇၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းသႂ်ႇဝႆႉတူဝ်မေႈလိၵ်ႈတႆး တူဝ် 'ၾ' ပဵၼ် glyph279 ၶႃႈ။

ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈယႃႇလိုမ်းၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈ။

တူၺ်းတူၺ်းသေႁဵတ်းတူၺ်းၶႃႈ ဢမ်ႇယၢပ်ႇ သင်ဝႃႈၶွင်ႉၶမ်တီႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ ၽူတ်ႉတၢင်ႇဝႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ တေၶတ်း ၸႂ်တွပ်ႇပၼ်ၶႃႈ။

ႁႂ်ႈလႆႈထိုင်တီႈၵၼ်သေၵမ်း။