Friday, January 2, 2015

Script ပူတ်းတူင်ႇၶႆႇပႃ ျ


ဝၢႆးသေလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵူဝ်လႆႈလိုမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်မႃးလိုမ်ႉတူၺ်းလၢႆးတႅမ်ႈသၶြိပ်ႉ မၼ်းထႅင်ႈ တေလႆႈၽိုၼ်ႉၶိုၼ်းတၢင်းႁူႉ တေလႆႈတွင်းငၢႆႈ။

မိူဝ်းၼႆႉႁဝ်းၶႃႈမႃးပူတ်းတူင်ႇၶႆႇပႃဢွၵ်ႇတီႈတူဝ်မေႈၵပ်းသွၼ်ႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၵ+ယ=ျ ၼၼ်ႉၶႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈမေႈ ၵပ်းၵူႈတူဝ်ႁဝ်းလႆႈသႂ်ႇတူင်ႇၶႆႇပႃမၼ်းဝႆႉလႄႈ ႁဝ်းတေလႆႈပူတ်းတူင်ႇၶႆႇပႃမၼ်းဢွၵ်ႇ သင်ဝႃႈၽႂ်ပႆႇလႆႈပူတ်း တူင်ႇမၼ်း ဢွၵ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်လိုမ်းလၢႆးမၼ်းၼႆၵေႃႈ တူၺ်းလၢႆးမၼ်းထႅင်ႈၵေႃႈလႆႈယူႇ။လၢႆးမၼ်းၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈထႅင်ႈသၶြိပ်ႉမၼ်းလူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈတီႈ Add Subtitution ဢၼ်ၼႆႉၶႃႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈသၶြိပ်ႉ မၼ်းဝႃႈ kya_un_dot သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈတဵၵ်းသွၼ်ႉသွင်ၵမ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းသၶြိပ်ႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတဵၵ်းတီႈ Edit Glyphs တႃႇ တေႁၼ်လွၵ်းႁၢင်ႈၶူတ်ႉတူဝ်လိၵ်ႈ လိူၵ်ႈႁႃတူဝ်မေႈၵပ်းသွၼ်ႉ glyph (ျ) ဢၼ်မီးတူင်ႇၶႆႇပႃၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းၵျွၵ်းၶၢႆႉၵႂႃႇၸူး glyph (ျ) ဢၼ်လႆႈပူတ်းတူင်ႇမၼ်းၼၼ်ႉဢွၵ်ႇ တၢင်းတႅမ်ႇတီႈတႅမ်ႈဝႆႉ Context Before|Context After ၼၼ်ႉၵေႃႈႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ၸိုဝ်ႈဢၼ်လႆႈတၢင်ႇဝႆႉတီႈ Glyph Groups ၼၼ်ႉမႃးသႂ်ႇၶႃႈ တူၺ်းဢဝ်ၸွမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်လႆႈဢဝ်မႃးလူင်းဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈ။


ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈယႃႇလိုမ်းလၢၵ်ႈၸၼ်ၵႂႃႇဝႆႉတၢင်းသၢႆႉတီႈ Standard Ligature <liga> ၼၼ်ႉၶႃႈ သိုပ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈယႃႇလိုမ်း Export project ယဝ်ႉၵေႃႈ Shipfont ဝႆႉၸွမ်း ယဝ်ႉၵေႃႈၵႂႃႇၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈဝႃႈမၼ်းၸွင်ႇ ပူတ်းတူင်ႇၶႆႇပႃယဝ်ႉႁိုဝ်။


ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈၸၢမ်းတူၺ်းဝႃႈၸွင်ႇမၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူၼ်ၼႆႁိုဝ် ၵမ်ႉတွၼ်ႈဢၼ်တေသိုပ်ႇမႃးထႅင်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်း တေမႃးတႅမ်ႈပၼ်ထႅင်ႈ Script မေႈၵပ်းသွၼ်ႉ ၵ+ျ ဢၼ်တေလေႃးမေႈၵပ်းငဝ်ႈ ဢေ လႄႈ ဢႄ ၶႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝႃႈသၶြိပ်ႉမၼ်းတေပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ ၸိူင်ႉၼင်ႇႁဝ်းလူဝ်ႇတႅမ်ႈဝႃႈ ၵျေႃႇ ႁဝ်းတေလႆႈတႅမ်ႈၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ ၵ+ျ+ေ+ႃ+ႇ လၢႆးမၼ်းတေဢမ်ႇယၢပ်ႇၶႃႈ ပႂ်ႉသိုပ်ႇတူၺ်းၸွမ်းၵၼ်ထႅင်ႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။