Monday, January 26, 2015

Script မႄႈသွၼ်ႉ ျ လႄႈ ဢေ ေ

မိူဝ်ႈၼႆႉႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈလၢႆးတႅမ်ႈ Script မေႈသွၼ်ႉ ယ (ျ) လႄႈမႄႈၵပ်းငဝ်ႈ ဢေ ေ ၶႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈလၢႆး rendering ေ လႄႈ မႄႈၵပ်းသွၼ်ႉပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ သင်ဝႃႈႁဝ်းတေတႅမ်ႈ ၵျေႃႇ ႁဝ်းတေလႆႈ တႅမ်ႈ ၵ+ျ+ေ+ႃ+ႇ ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ ၶျေႃႉၵေႃႈၼင်ႇၼၼ်တေလႆႈတႅမ်ႈၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ ၶ+ျ+ေ+ႃ+ႉ မၼ်း ပဵၼ်လၢႆးရဵၼ်းၻိူဝ်းရိင်ႉၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉၵေႃႈတေလႆႈဝၢင်းလၢႆး encode ၸိူင်ႉၼႆ ၶႂ်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉဢိတ်းၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈတေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႈ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇတႅမ်ႈသၶြိပ်ႉၸိူင်ႉၼႆ ၾွၼ်ႉႁဝ်း ၼၼ်ႉတေဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈပိူၼ်ႈလႆႈၶႃႈ။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းႁႂ်ႈပူတ်းတူင်ႇၶႆႇပႃမၼ်းၵွၼ်ႇ တူဝ်ယၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းၸူးဢဝ်သၶြိပ်ႉဢၼ်လႆႈတႅမ်ႉ ဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ထႅင်ႈသႂ်ႇလူင်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ ။

glyph202 -> glyph336 (ဢေတူင်ႇၶႆႇပႃ ၵျွၵ်းၵႂႃႇၸူးဢၼ်ဢေဢၼ်ဢမ်ႇမီးတူင်ႇ)

ၾၢႆႇတႂ်ႈဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ Contect Before|context After ၶိုၼ်းထႅင်ႈ glyph212 ဢၼ်ပဵၼ်မႄႈသွၼ်ႉ ယ ျ လူင်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းၸၢင်ႈၸႂ်ႉတေႃႇၵၼ်လူင်းၵႂႃႇလႆႈယူႇ တူဝ်ယၢင်ႇ။

Contect Before|context After
<cons_all>|
glyph212|


ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈထႅင်ႈသၶြိပ်ႉလူင်းၵႃႇထႅင်ႈ Add Subtitution လူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈသွင်ဢၼ် တွၼ်ႈတႃႇတေႁႂ်ႈသၶြိပ်ႉ ဢေ လႄႈမႄႈၵပ်းသွၼ်ႉ ယ ျ ၼၼ်ႉလႅၵ်ႈၵၼ်ႁႂ်ႈမႄႈၵပ်းငဝ်ႈ ဢေ ေ ၼၼ်ႉသုတ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇတၢင်းၼႃႈ လၢႆးမၼ်းၼႆၵေႃႈမိူၼ်ၵၼ်တၢင်းႁဝ်းဢဝ်တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈလႄႈတူဝ်မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ ဢေ ဢမ်ႇၼၼ် ဢႄ ၼၼ်ႉသုတ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇတၢင်းၼႃႈတူဝ်မႄႈလိၵ်ႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။

glyph212 -> glyph336 glyph212

တီႈ Context Before|Context After ၼၼ်ႉၵေႃႈသႂ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။
|glyph336

ၶေႃႈမၢႆတွင်း glyph336 ၼႆႉပဵၼ်မႄႈၵပ်းဢၼ်လႆႈပူတ်းတူင်ႇၶႆႇပႃၼၼ်ႉဢွၵ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ။

တူဝ်ၼႆႉၵေႃႈၼင်ႇၼၼ် မၼ်းပူးၵၼ် ပိူင်ႈဢၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း။
glyph212 glyph336 -> glyph212

တီႈ Context Before|Context After ၼၼ်ႉၵေႃႈသႂ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။
glyph336|

တူၺ်းလီလီၶႃႈၵမ်ႉတေဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈႁႂ်ႈၸၢမ်းတူၺ်းၵွၼ်ႇဝႃႈသၶြိပ်ႉမၼ်းၸွင်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် သင်ဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႂ်ႈတဵၵ်းႁႂ်ႈ ပဵၼ်သီသွမ်ႇဝႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈႁႂ်ႈလၢၵ်ႈၸၼ်ၶိုၼ်ႈဝႆႉတၢင်းသုင်ၼၼ်ႉၶႃႈ တူဝ်ယၢင်ႇၼႆႉၶႃႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႃႈ kya_eh1 လႄႈ kya_eh2

လၢၵ်ႈၸၼ်သၶြိပ်ႉၶိုၼ်ႈဝႆႉတၢင်းသုင်။

ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈယႃႇလိုမ်းလၢၵ်ႈၸၼ်မႃးသႂ်ႇဝႆႉတီႈ Standard Ligature <liga> မၼ်းၵူႈၵမ်းၶႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယႃႇလိုမ်း export project script မၼ်းဝႆႉ ႁဝ်းတေလႆႈႁွင်ႉၸႂ်ႉမိူဝ်ႈႁဝ်းလူဝ်ႇ သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ Shift font တွၼ်ႈတႃႇတေၾင်သၶြိပ်ႉလူင်းၼႂ်းၾွၼ်ႉ။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈဝႃႈမႄႈၵပ်းသွၼ်ႉ ယ ျ လႄႈမႄႈၵပ်းငဝ်ႈ ဢေ ေ ၼၼ်ႉၸွင်ႇမၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ႁိုဝ် သင်ဝႃႈမၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မၼ်းတေၵျွၵ်းၶၢႆႉၵႂႃႇမိူဝ်ႈႁဝ်းပေႃႉဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ။

မိူဝ်ႈလႂ်ႁဝ်းပေႃႉတူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ တူဝ်ယၢင်ႇ ၵျ ယဝ်ႉၵေႃႈ ေ မၼ်းတေၵျွၵ်းၶၢႆႉသုတ်ႉၵႂႃႇယူႇတၢင်းၼႃႈတူဝ်မႄႈ လိၵ်ႈလႄႈမႄႈၵပ်းသွၼ်ႉ ယ ျ ၶႃႈ။သင်ဝႃႈၶႂ်ႈတူၺ်းၾွၼ်ႉဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းတိုၵ်ႉၶိုင်ယူႇၼႆႉမိူၼ်ႁိုဝ် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈၼႆၶႃႈ။