Tuesday, August 4, 2015

ပိုတ်ႇ ပိၵ်ႉ start up

လၢႆးပိုတ်ႇပိၵ်ႉ start up
ၶိူင်ႈၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇၼႆၵေႃႈပိုတ်ႇၶိူင်ႈမႃးလႅတ်းဝႆႉလီယူႇ ႁိုင်မႃးႁဝ်းလူင်းပြူဝ်းၵြႅမ်းလၢႆဢၼ်      ပိုတ်ႇၶိူင်ႈမႃးထိုင်ႉထိူင်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈဝႃႈမီးပြူဝ်းၵြႅမ်းပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၽွမ်းၵၼ်မိူဝ်ႈႁဝ်းပိုတ်ႇ windows မၢင်ပြူဝ်းၵြႅမ်းႁဝ်းၵေႃႈယင်းပႆႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉမၼ်း သင်ဝႃႈလူဝ်ႇၸႂ်ႉမၼ်းၼႆၵေႃႈၶိုၼ်းပိုတ်ႇဢဝ်မိူဝ်ႈလႂ်   မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈ လၢႆးမၼ်းၼႆၵေႃႈမီးဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇ Windows 7 
>> ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၵႂႃႇတီႈ Start > 
>> ပေႃႉလိၵ်ႈလူင်းၵႂႃႇတီႈလွၵ်းသွၵ်ႈၶူၼ်ႉႁႃ Search Program and file ၸိူင်ႉၼႆ msconfig
>> ပေႃးၾၢႆးလ် msconfig.exe ပေႃႇဢွၵ်ႇမႃးၼဵၵ်းပၼ်သေၵမ်း၊
>> ၵမ်းၼႆႉလိူၵ်ႈၵႂႃႇတီႈထႅပ်ႇ Start up

>> လိူၵ်ႈပြူဝ်းၵြႅမ်းဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇႁႂ်ႈမၼ်းပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၸွမ်း Windows 
>> ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်းတဵၵ်း OK မၼ်းတေၸႂ်ႉႁဝ်း Restart ၶိူင်ႈ။
ၵမ်းၼႆႉပေႃး windows ပိုတ်ႇၶိူင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမၼ်းတေဢမ်ႇမီးပြူဝ်းၵြႅမ်းပိုတ်ႇမႃးၸွမ်းယဝ်ႉၶႃႈ windows တေပိုတ်ႇတူဝ်လႅတ်းဝႆးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။

ၶေႃႈၾၢင်ႉသတိ ယႃႇပေတဵၵ်းမၢႆထုၵ်ႇၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ် Antivirus လႄႈ Driver ၵၢတ်ႉၸေႃးမေႃးၼိတိူဝ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းလမ်ႇလွင်ႈတေပဵၼ်ၵၢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇၼဵၵ်းၸႂ်ႉၶိုၼ်း။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။