Wednesday, September 16, 2015

တင်ႈၵႃႈ Facebook ယႃႇႁႂ်ႈလဵၼ်ႈ Video

Facebook ဝိူဝ်းၶျၼ်ႈမႂ်ႇၼႆႉၵႆႉလဵၼ်ႈ Video ၵမ်းလဵဝ်မိူဝ်ႈႁဝ်းပိုတ်ႇတူၺ်း သင်ၸိူဝ်းဝႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းလဵၼ်ႈၾၢႆးလ်ဝိၻီးဢူဝ်းၼႆၸိုင် မီးလၢႆးတင်ႈၵႃႈမၼ်းၶႃႈ။

ၼႆႉပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉၼိူဝ် Windows 7 ၵူၺ်းၶႃႈ။

ၼိုင်ႈ-- ပိုတ်ႇၾဵတ်ႉၿုၵ်ႉၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်းၶိုၼ်ႈမႃး တီႈၼႃႈၸေႃးၾၢႆႇတၢင်းၵႂႃႁဝ်းၼၼ်ႉ တဵၵ်းပၼ်တီႈလွၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၼၼ်ႉ။
 သွင်-- လိူၵ်ႈလူင်းမႃးတီႈ การตั้งค่า ပေႃးပဵၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းၵေႃႈတေဝႃႈ Settings ၶႃႈ။
 သၢမ်-- ပေႃးၽူတ်းဢွၵ်ႇမႃးၸိူင်ႉၼႆ ၵႂႃႇလိူၵ်ႈတီႈဢၢႆႇၶွၼ်ႈ วิดีโอ ပေႃးပဵၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းၵေႃႈ Video
 သီ -- ပေႃးႁၼ်ၵၢၼ်တင်ႈၵႃႈဝိၻီးဢူဝ်း การตั้งค่าวิดีโอ ပေႃႇဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႂႃႇတဵၵ်းတီႈ คุณภาพเริ่มต้นของวิดีโอ တဵၵ်းတီႈ ค่าเริ่มต้น မၼ်းတေပၼ်ႁဝ်းလိူၵ်ႈဝႃႈတေလဵၼ်ႈ video ၼွၼ်းၶျေႃးၸႅင်ႈမိူၼ်ႁိုဝ် ပေႃးဢဝ်ၸွမ်းပိူင်ဢၼ်ၾဵတ်ႉၿုၵ်ႉလိူၵ်ႈမႃးပၼ်ၵေႃႈမၼ်းတေလိူၵ်ႈ ค่าเริ่มต้น မႃးပၼ်ႁဝ်း တေဢဝ် sd hd ယူႇတီႈႁဝ်းၵမ်ႈၵျိူၵ်ႈ။

တီႈ เล่นวิดีโออัตโนมัติ ၼၼ်ႉယဝ်ႈဢၼ်မၼ်းလဵၼ်ႈ video ၵမ်းလဵဝ် ႁဝ်းတေပိၵ်ႉဢမ်ႇပၼ်မၼ်းလဵၼ်ႈ ဢေႃႇတေႃႇ။
 ႁႃႈ-- တီႈ เล่นวิดีโออัตโนมัติ ႁႂ်ႈတင်ႈၵႃႈဝႆႉပဵၼ် ปิด ပိၵ်ႉ၊ မိူဝ်ႈလႂ်ႁဝ်းၶဝ်ႈၾဵတ်ႉၿုၵ်ႉမၼ်းတေဢမ်ႇလဵၼ်ႈဢေႃႇတေႃႇထႅင်ႈယဝ်ႉ ႁဝ်းတေလဵၼ်ႈ video မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈတဵၵ်းဢဝ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸိူင်ႉၼႆသၢင်ႇထုၵ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။