Thursday, March 10, 2016

တဵၵ်း shift ယဝ်ႉႁႂ်ႈမၼ်းၵျွၵ်းမႃးၼႃႈဢွၼ်

ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းမႃးတူၺ်းလၢႆးၵေႈၶူတ်ႉႁႂ်ႈမၼ်းၵျွၵ်းမႃးၶိုၼ်းၼႃႈဢွၼ် မိူဝ်ႈႁဝ်းတဵၵ်းတုမ်ႇၼဵၵ်း shift ယဝ်ႉပေႃႉတူဝ် လိၵ်ႈလူင်းၵႂႃႇ ႁႂ်ႈမၼ်းႁူၼ်ၶိုၼ်းၼႃႈဢွၼ် (ၶႃႈသွၵ်ႈႁႃၶူတ်ႉမၼ်းၼႆႉႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉ) တိုၵ်ႉႁႃတေၺႃးၵူၺ်းၶႃႈ လၢႆးမၼ်းပဵၼ်ႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသိုပ်ႇတၢမ်တူၺ်းၶႃႈ။

ဢွၼ်တၢင်းၶဝ်ႈၵေႈၶူတ်ႉ java ဢၼ်ပဵၼ်ၶူတ်ႉၶီးၿွတ်ႇႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ မၢင်ၵေႃႉတေတၢင်ႇဝႆႉတၢင်ႇၸိုဝ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ႁဝ်းၶႃႈတေႉတၢင်ႇဝႆႉၸိုဝ်ႈမၼ်း kamjingkeyboard.java

သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈၵႂႃႇသွၵ်ႈႁႃၶူတ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈႁူဝ်မၼ်းဝႆႉဝႃႈ  public void onText(charSequence text) {
တီႈတႂ်ႈတႅဝ်းဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ ic.enBatchEdit(); တဵၵ်း enter လူင်းမႃး ႁဝ်းတေတႅမ်ႈၶူတ်ႉထႅင်ႈသႂ်ႇ၊

 ႁႂ်ႈထႅင်ႈလူင်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ၊
if(this.mInputView.isShifted());{
this.mInputView.setShifted(false);
this.mInputView.setKeyboard(this.mTaiKeyboard);
}

ၽႂ်တၢင်ႇဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈသႂ်ႇၸွမ်းတ ၶႃႈႁဝ်းတေႉတၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ၊

သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈၵႂႃႇၵေႈတီႈ private void handleShift() { တႅဝ်းဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ
} else if (currentKeyboard == mTaiKeyboard) {
        mTaiKeyboard.setShifted(false);
        mInputView.setKeyboard(mTaiShiftedKeyboard);
        mTaiShiftedKeyboard.setShifted(true);
ၵေႈ mTaiKeyboard.setShited(true); ပဵၼ် (false)

ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈၸၢမ်းရၼ်းတူၺ်း avd emulator တေႁၼ်ဝႃႈမၼ်းတေႁူၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉပေႃးမၼ်းဢမ်ႇပိူင်ႈ၊

ၸၢမ်းႁဵတ်းၸၢမ်းၶိုင်တူၺ်းၶႃႈ၊

ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၶႃႈ၊
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။