Wednesday, July 13, 2016

သိူၵ်ႈပိုၼ်းၸဝ်ႈၵေႃးလီႇ မိူင်းပၼ်ႇ။

ပႆႇလႆႈသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ။

ၸိုဝ်ႈဢူႈ- လုင်းၵျွင်းၼုမ်ႇ၊
ၸိုဝ်ႈမႄႈ- ပႃႈၵျွင်းသႅင်၊
ပီၵိူတ်ႇ- ၵေႃးၸႃႇ 1884 ၼီႈ လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းၸၼ်။
တီႈၵိူတ်ႇ- ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶၢဝ်လမ် (ဝၢၼ်ႈၸွၵ်ႉၼႆႉၵေႃႈဝႃႈ)၊ မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊
 ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈပႅတ်ႇလၵ်း။
ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ- ၵႃၶမ်း၊ ၸၢႆးလဵၵ်ႉၼႆၵေႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။

ဢႃႇယုလႆႈ 6 ၶူပ်ႇ ပေႃႈမႄႈဢဝ်မိူဝ်းဢၢပ်ႈပၼ်ႁဵတ်းၵပ်ႉပီႇ ယူႇၵျွင်းၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်ၵိူင်းယူၼ်း "ၸဝ်ႈတုမေးထႃး" ဝတ်ႉၵျွင်းၼွင်ၶဝ်ႈလၢမ် ပဵၼ်ၵပ်ႈပီႇလႆႈဝႃႈ႞ ႁဵၼ်းဢဝ်ထမ်းတႆး ထမ်းယူၼ်း လိၵ်ႈၸၼ်ႉငဝ်ႈလႆႈသဵင်ႈယဝ်ႉ (ဝူတ်ႇၽႃႉ) ပဵၼ်သၢင်ႇၼုင်ႈလိူင် ၸိုဝ်ႈသၢင်ႇလႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၸၢႆးၵေႃးလိယ ၼႆယဝ်ႈ။

ပႆႇသုတ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉတႅမ်ႈတၢင်ႇယူႇ။