Tuesday, April 11, 2017

လိၵ်ႈမႁႃႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ 2017 ၼီႈ

သၢင်းၵျၢၼ်ႇတူၵ်းၸမ်း ၊ ၵေႃးၸႃႇသၵ်ႈၵရဵတ်ႈ 1378 ၼီႈ၊ လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ - ၶမ်ႈ၊ ပိၶရဵတ်ႉ 2017 ၶူႉ၊ လိူၼ်ဢေႇပျီႇ 14 ဝၼ်း၊ ဝၼ်းသွၵ်ႉၵျႃႇ (ဝၼ်းသုၵ်း) ဢၶိင်ႇၵၢင်ၼႂ် 4 မွင်း ပၢႆ 56 မၼိတ်ႉ 29 ၸဵတ်ႉၵၢၼ်ႉ သၢင်းၵျၢၼ်ႇတူၵ်းယဝ်ႉ။ 1378 ၼီႈ၊ လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းၸၼေႇ (ဝၼ်းသဝ်) ပဵၼ်ဝၼ်းၵျၢပ်ႈဝၼ်းၼဝ်ႈ။

သၢင်းၵျၢၼ်ႇၶိုၼ်ႈၸမ်ႉ 1379 ၼီႇ၊ လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ၊ ပၶရဵတ်ႉ 2017 ၶူႉ၊ လိူၼ်ဢေႇပျီႇ 16 ဝၼ်း၊ ဝၼ်းတၼၢင်းၼူၺ်ႇ (ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ) ဢၶိင်ႇၵၢင်ၼႂ် 9 မွင်း၊ 1 မၼိတ်ႉ 10 ၸဵတ်ႉၵၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ၶုၼ်သၢင်းၵျၢၼ်ႇၶိုၼ်ႈယဝ်ႈ၊ 1379 ၼီႈ၊ လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ ႖ ၶမ်ႈ ဝၼ်းတၼၢင်းလႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပီမႂ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈ။ ပီၼႆႉ ၶိုၼ်ႈၵျွင်းလွင်းမွၵ်ႇ လိူၼ်ပႅတ်ႇမူၼ်း) ယဝ်ႈ။

ပီၼႆႉၵူၼ်းလုၵ်ႈဝၼ်းတၼၢင်းၼူၺ်ႇ (ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ) ၵိၼ်တႃႇယူႇယဝ်ႈ။

ပၼူႉယႃႇၸႃႇ ၶုၼ်တၼၢင်းၵၼူၺ်ႇ ၼၼ်ႉ ၼုင်ႈတၢင်းသိူဝ်ႈၽႃႈသီဢယွင်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ ႁွႆၶၢဝ်သေ ၶီႇဝူဝ်းမႃး မိုဝ်းၶွၼ်ၼိုင်ႈယိၼပ်းတႃႇမၢတ်ႇ ထႅင်ႈၶွၼ်ၼိုင်ႈယိပ်းၶဵဝ်း လုၵ်ႉတၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၶၢႆႉၵႂႃႇၼႃႈတၢင်းတူၵ်းယူႇယဝ်ႈ။ ပုၼ်ႈတႃႇၼၢင်းၽီပျွၵ်ႉၵႃႇတေႇဝီႇ ဢႄႉၸေႉယဝ်ႉလႄႈ ဢွၵ်းႁူဝ်ၶုၼ်သၢင်သၢင်းၵျၢၼ်ႇဢၼ်ႁိၵ်ႈၸိူဝ်ႈ ဢႃႇတီႇၼၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်ယိုၼ်ႈပၼ် ၼၢင်းၽီမႁေႃးရၵႃႇတေႇဝီႇ မႁေႃးရၵႃႇတေႇဝီႇၸမ်း ၶိုၼ်းသိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၵေႃႉဢၼ်တူၵ်းလႄႉ ႁိၵ်ႈၸိူဝ်ႈ ၼၢင်းၽီ ၼၼ်ႇတႃႇတေႇဝီႇ ၼၢင်းၽီၼၼ်ႇတႃႇတေႇဝီႇၵေႃႈၸင်ႇၼုင်ႈတၢင်းၶူဝ်းသီဢယွင်ႇႁႃႈပိူင်ႁႃႈပႃး လိူင် လႅင် ၶဵဝ် သွမ်ႇ ၽိုၵ်ႇသေ ပႂ်ႉႁပ်ႉဢဝ်ယူႇယဝ်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈပီၼႆႉ ၽူၼ်ႁူဝ်ပီ ၵၢင်ပီဢေႇ ႁၢင်ပီၼမ်ယူႇယဝ်ႈ၊ ပီၼႆႉမႆလၢႆႈဢမ်ႇလိူင်ႇ တူဝ်သီႇတိၼ်ၸၢင်ႈထူပ်းၽေးယူႇယဝ်ႈ၊ ၼႆႉပဵၼ်ဢလွဝ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႁေႃးမႃးယဝ်ႈ။

သိုပ်ႇတူၺ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈမႁႃႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ